Hronika

SDT odbacilo 287 prijava za korupciju na visokom nivou

Specijalno državno tužilaštvo

Specijalno državno tužilaštvo je prošle godine odbacilo skoro četvrtinu prijava od ukupnog broja predmeta koje su imali u radu, piše Dan.

Najviše prijava odbačeno je za krivična djela iz oblasti visoke korupcije, i to uglavnom za krivična djela zloupotreba službenog položaja.

Prema podacima SDT-a, od 1.351 krivične prijave koje su bile u radu, Specijalno državno tužilaštvo je tokom 2018. godine odbacilo krivične prijave protiv 316 punoljetnih učinilaca.

Najveći broj krivičnih prijava, odnosno 287, odbačen je u odnosu na učinioce krivičnih djela visoke korupcije. Kao neosnovane su ocijenjene 254 prijave za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, 13 za isto krivično djelo u sticaju sa krivičnim djelom stvaranje kriminalne organizacije, 14 za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, kao i tri prijave za isto krivično djelo u sticaju sa krivičnim djelom stvaranje kriminalne organizacije. Odbačene su i dvije prijave za krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi i jedna za krivično djelo primanje mita.

“Za krivična djela protiv izbornih prava iz Glave XVI Krivičnog zakonika Crne Gore krivična prijava je odbačena za jedno lice, za krivično djelo povreda slobode opredjeljenja pri glasanju iz čl.186 Krivičnog zakonika Crne Gore. Za krivično djelo terorizam iz čl. 447 Krivičnog zakonika Crne Gore odbačene su dvije prijave. Za krivično djelo pranje novca iz čl. 268 Krivičnog zakonika Crne Gore odbačena je jedna prijava”, pokazuju podaci o radu SDT-a.

Protiv četiri lica odbačene su krivične prijave za nesavjestan rad u službi, od čega protiv jednog osumnjičnog za krivično djelo nesavjestan rad u službi, a protiv tri lica za krivično djelo protivzakonita naplata i isplata.

Specijalni tužioci su tokom 2018. godini donijeli naredbe o sprovođenju istrage u 28 predmeta protiv 289 lica. Od toga su u 18 predmeta naredbe donesene protiv 173 lica za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala, u pet predmeta protiv 22 lica zbog krivičnih djela visoke korupcije, u tri predmeta protiv 81 lica za pranje novca, u jednom predmetu protiv jednog lica za terorizam i u jednom predmetu protiv 12 lica za ostala krivična djela.

Naredbe o sprovođenju istrage za djela iz oblasti visoke korupcije donesene su u pet predmeta protiv 22 učinioca krivičnih djela. U tim predmetima su dvije osobe osumnjičene zbog zloupotreba službenog položaja, a jedna zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Tri lica terete se za krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi, a jedna osoba za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju, utaju poreza i doprinosa i prouzrokovanje stečaja. Protiv dvoje osumnjičenih naredba je donesena zbog krivičnog djela kriminalno udruživanje i zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

 

6 Komentara na "SDT odbacilo 287 prijava za korupciju na visokom nivou"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend