Hronika

SDT predložio Višem sudu zamrzavanje imovine u osam predmeta

Milivoje Katnić

Tokom 2017. godine, radi očuvanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i radi mogućeg naknadnog oduzimanja te imovinske koristi, Specijalno državno tužilaštvo je podnijelo Višem sudu u Podgorici predloge za određivanje privremene mjere obezbjeđenja zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti, kao i za privremeno oduzimanje pokretne imovine (zapljenu) u osam predmeta.

Kako se navodi u Izvještaju o radu tužilačkog savjeta i državnog tužilaštva za prošlu godinu, Viši sud u Podgorici je u šest predmeta donio rješenje o privremenoj mjeri obezbjeđenja, dok je u dva slučaja odluku o “zamrzavanju imovine ukinuo – u jednom nakon uložene žalbe imaoca, a u drugom po službenoj dužnosti, jer istraga nije započela u roku od šest mjeseci od dana donošenja rješenja o određivanju privremene mjere obezbjeđenja.

Privremeno oduzeto Marovićima

Takođe, Viši sud je u jednom predmetu ukinuo privremenu mjeru protiv jednog od pet imalaca u tom slučaju riječ je o predmetu u odnosu na bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića.

“U predmetu Kti-S br. 3/15 formiranom po krivici M.S. i dr. zbog krivičnih djela zloupotreba službenog položaja izvršenog na organizovan način, 25. i 26.07. 2017. godine donijete su naredba kojima se određuje privremena mjera obezbjeđenja zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti”, navodi se u Izvještaju.

Dodaje se da je sudija za istragu Višeg suda u Podgorici donio rješenje kojim je odredio privremenu mjeru obezbjeđenja zabrane raspolaganja i korišćenja označenih nepokretnosti.

“Protiv navedenog rješenja sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, okrivljeni i sa njima povezana lica izjavili su žalbe, koje su odbijene kao neosnovane. Sud je usvojio žalbu punomoćnika osuđenog M.S.i preinačio rješenje sudije za istragu tako što je ukinuo privremenu mjeru u odnosu na imovinu stan imaoca M.S.”, stoji u dokumentu.

U tome predmetu, osim stana od 90 kvadrata koji pripada Svetozaru Maroviću, privremeno je oduzeta katastarska parcela KO Budva, površine 193m2, koja pripada Milošu Maroviću.

“Zabrana se odnosi na katastarsku parcelu 1756 upisana u LN 1048 KO Budva, površine 52m2, katastarsku parcelu 2134 upisana u LN 3277 KO Budva, površine 18m2 podrum, 123m2 stambena jedinica i 40m2 poslovni prostor, katastarsku parcelu 3476 upisana u LN 2608 KO Tivat, površine 232m2, porodičnu stambenu zgradu površine 259m2, voćnjak 2. klase površine 41m2 i dvorište površine 500m2”, navodi se u Izvještaju.

Zamrznuta imovina Ulića

SDT je od suda tražilo i zamrzavanje imovine Vasu Uliću, koji se tereti za organizovanje međunarodnog šverca droge.

“Protiv okr.U.V. pokrenuta je finansijska istraga naredbom od 31.08.2017. godine. Po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva u ovoj finansijskoj istrazi sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je privremene mjere obezbjeđenja na nepokretnostima: katastarskim parcelama upisanim u LN br.575 KO Masline, PJ Podgorica: katastarska pacela br.915 porodična stambena zgrada 473 m2, dvorište 359 m2, parcela br.916pašnjak 667m2, pašnjak 845 m2, parcela br.917-livada 559m2, parcela 918porodična stambena zgrada 249 m2, dvorište 323 m2, parcela br.919 – vinograd 250m2, parcela br.920njiva 430m2, parcela br.921-livada 260 m2, parcela br.922-pašnjak 4284 m2, parcela br.923 – pašnjak 310 m2, parcela br.924 njiva 250m2 i pacela br.925 šume 35657 m2 upisanim na ime Ulić Vaso, sa osnovom prava”, stoji u Izvještaju, u kome se dodaje da su Uliću privremeno oduzeta i motorna vozila Land Rover i Mercedes Benz.

Pored navedenih, imovina je oduzeta i u predmetu po krivici R.N. i dr. zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju izvršenog na organizovani način, a u kojem je privremeno oduzeto preko 1.250 kvadrata stambenih i poslovnih prostora u više gradova i zamrznuto oko 7.000 kvadrata livadskih površina.

U predmetu formiranom protiv 15 fizičkih i jednog pravnog lica (banke), zbog zloupotreba ovlašćenja u privredi na organizovan način i zloupotreba službenog položaja na organizovan način, takođe su privremeno oduzete poslovne zgrade obimnih površina, kao i velike površine zemljišta.

Send this to a friend