Hronika

Specijalno tužilaštvo blokiralo 62 miliona eura, pod lupom oko 100 firmi

Lidija Vukčević

Specijalno državno tužilaštvo blokiralo je 62.761.813 eura na deviznim računima kod jedne poslovne banke u Crnoj Gori zbog sumnje da su počinjena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca i utaja poreza i doprinosa, kazala je u intervjuu Dnevnim novinama specijalna tužiteljka i zamjenica glavnog specijalnog tužioca Lidija Vukčević.

U okviru izviđaja u ovom predmetu provjerava se oko 100 firmi koje su putem elektronske, odnosno on lajn trgovine obavljale transfere u vrijednosti od pola milijarde eura, bez oporezivanja prometa, tako da je došlo do utaje poreza u višemilionskom iznosu.

“Predmet je skoro formiran i to upravo na osnovu proaktivnog postupanja Specijalnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja. Na osnovu analize poslovno finansijske dokumentacije prikupljeni su podaci i dokazi iz kojih proizilazi osnov sumnje da su izvršena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca i utaja poreza i doprinosa, Specijalno tužilaštvo je kod jedne poslovne banke u Crnoj Gori blokiralo novčana sredstva na deviznim računima oko 100 rezidentnih pravnih lica u višemilionskom iznosu, tačnije u ukupnom iznosu od 62.761.813 eura”,saopštila je Vukčević..

Prema njenim riječima u ovom slučaju su do sada prikupljeni podaci i dokazi iz kojih proizilazi osnov sumnje da je u periodu od 2014. do 2018. godine na deviznim računima rezidentnih pravnih lica koji su otvoreni kod jedne poslovne banke u Crnoj Gori, a ta pravna lica su korisnici E-Commerce servisa, evidentiran značajan transfer novčanih sredstava u iznosu preko 500 miliona eura.

“Novac je transferisan sa različitih destinacija bez jasnog osnova, pri čemu promet nije oporezovan, tako da postoji sumnja i da je utajen porez takođe u višemilionskom iznosu”, kazala je Vukčević.

U interesu istrage za sada se javnosti ne može otkriti o kojoj banci i firmama je riječ.

Vukčević je naglasila da je od osnivanja  SDT-a do danas u 28 predmeta pokrenuto i da se vodi finansijska istraga protiv ukupno 243 fizička lica i 11 pravnih lica.

Pojašnjavajući razliku da se često  finansijske istrage i oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću poistovjećuju sa oduzimanjem imovine stečene krivičnim djelom Vukčević je istakla da Krivični zakonik Crne Gore propisuje dva osnova oduzimanja imovinske koristi.

“Jedan je oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom, kao davno ustanovljeni institut krivičnog prava. Naime, Krivičnim zakonikom Crne Gore je propisano da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu protivpravnim djelom koje je u zakonu određeno kao krivično djelo. Ovaj institut se primjenjuje uvijek kada se dokaže da je radnjom izvršenja konkretnog krivičnog djela izvršilac pribavio za sebe ili drugog imovinsku korist. Sa druge strane, institut oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i finansijska istraga su relativno novi pravni instituti koji su uvedeni u naše krivično zakonodavstvo po prvi put 2009. godine, a sada detaljno regulisani Zakonom o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću (ZOIKSKD). Ovaj zakon reguliše institut tzv.proširenog oduzimanja imovine kada se od učinioca krivičnog djela može oduzeti i ona imovinska korist za koju postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću, a učinilac ne učini vjerovatnim da je njeno porijeklo zakonito”, rekla je ona.

U krivičnim postupcima koje je pokrenulo Specijalno državno tužilaštvo, u toku 2016. i 2017. godine, oduzeta je imovinska korist u ukupnom iznosu od 29.579.897,13 eura.

“Radi se o predmetima visoke korupcije, tzv. budvanskim predmetima, u kojima je imovina oduzeta od okrivljenih po sporazumima o priznanju krivice, koje je Viši sud u Podgorici prihvatio i ti postupci su pravosnažno okončani. Ovi predmeti su pokazali efikasnost primjene instituta sporazuma o priznanju krivice, budući da se u relativno kratkom periodu došlo do pravosnažnog okončanja postupka i vraćanja nezakonito stečene imovinske koristi lokalnoj samoupravi i državi”, navela je Vukčević između ostalog.

13 Komentara na "Specijalno tužilaštvo blokiralo 62 miliona eura, pod lupom oko 100 firmi"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend