Hronika Mišljenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda

U spuškom zatvoru opremljeno odjeljenje za maloljetnike, ali se ne otvara: Dvije godine nema ko da obuči službenike

Iako je prije dvije godine adaptiran objekat za osuđena lica koja izdržavaju kaznu maloljetničkog zatvora on još uvijek nije pušten u funkciju zbog nedostatka obučenih službenika za rad sa maloljetnicima. To je, ističe Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, nedopustivo.

Naime, maloljetnici koji služe kaznu zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija nijesu zadovoljni uslovima u kojima borave, bog čega su se žalili Ombdusmanu.

Žale se da ne šetaju dovoljno, samo par sati, da se nalaze u “F“ paviljonu zatvoreni po 20 časova, da nemaju nikakve psiho-socijane podrške, da mogu postati samo veći kriminalci boravkom u zatvoru, odnosno u okruženju u kojem se trenutno nalaze.

Iz UIKS-a je Zaštitniku saopšteno da su maloljetna lica trenutno smješena u dijelu Kazneno popravnog doma (F odjeljenje) u posebnim prostorijama, odvojeno od starijih zatvorenika, i nemaju mogućnost kontakta sa starijim zatvorenicima.

Takođe navode da bez obzira na to, sve aktivnosti maloljetnih lica se odvijaju nezavisno od starijih zatvorenika i ne postoji mogućnost uticaja starijih zatvorenika na njih.

Kažu i da je opremljen i adaptiran objekat za osuđena lica koja izdržavaju kaznu maloljetničkog zatvora, ukupne površine 170 m2, sa sljedećim sadržajima: tri sobe za smještaj, sa kupatilima, soba za lica sa invaliditetom, dnevni boravak sa svim sadržajima, soba za posjete, učionica i kancelarija za realizaciju tretmana, ambulanta, kao i radni prostor za službenike obezbjeđenja.

“Odjeljenje nije otvoreno, zbog nedostatka službenika obezbjeđenja za rad sa maloljetnicima i posebnog programa obuka službenika za postupanje prema maloljetnicima, kako bi službenici bili edukovani, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima”, navode u UIKS-u.

Zaštitnik je našao da postupanje UIKS-a prema maloljetnicima nije u njihovom najboljem interesu i u skladu sa međunarodnim standardima.

Domaće zakonodavstvo propisuje da se maloljetnik kome je izrečena kazna maloljetničkog zatvora, smješta u prostorije odvojene od prostorija u kojima izdržavaju kaznu ostali zatvorenici.

“Ustanove u kojima su smješteni uhapšeni maloljetnici moraju biti prilagođene njihovom uzrastu i specifičnim potrebama. Trenutni uslovi u UIKS ne zadovoljavaju te kriterijume, a opravdanje da se već adaptirani objekat za smještaj maloljetnika ne može staviti u funkciju, zbog nedostatka obučenih službenika za rad sa maloljetnicima, nije prihvatljivo. Posebno, imajući u vidu da je objekat završen u trećem kvartalu 2018. godine, što znači prije gotovo dvije godine, za koje vrijeme se objektivno moglo obezbijediti obučeno osoblje”, ukazuje zamjenica Ombdusmana Zdenka Perović.

Ona ukazuje da je za obučenim osobljem bilo potrebe i ranije, nevezano od adaptacije posebnog objekat, jer je maloljetnika u zatvoru i potrebe za njihovim posebnim tretmanom bilo i ranje.

“Iz navedenog proizilazi, da ni službenici koji sada postupaju sa maloljetnicima smještenim u paviljonu “F“, nijesu obučeni za rad sa istima, što znači da su prava ovih lica na odgovarajući tretman, izvjesno povrijeđena. Imajući u vidu, kako domaće zakonodavstvo, tako i međunarodne standarde Zaštitnik ukazuje da osoblje u ustanovama za
izvršenje krivičnih sankcija prema maloljetnicima mora biti odabrano sa posebnom pažnjom, visoko profesionalno i dobro edukovano”, ističe Perović.

Kada je riječ o materijalnim uslovima u kojima treba da borave maloljetnici, dobro osmišljen zatvor za maloljetnike treba da obezbijedi pozitivne i personalizovane uslove za mlade osobe, uz poštovanje njihovog dostojanstva i privatnosti.

“Maloljetnici treba po pravilu da budu smješteni u pojedinačne spavaće sobe i treba navesti razloge zašto je u najboljem interesu maloljetnika da dijeli prostor za spavanje sa još jednim zatvorenikom. Sa maloljetnicima se treba konsultovati prije nego što se od njih zatraži da dijele prostor za spavanje sa nekim drugim i treba im omogućiti da kažu sa kim bi željeli da budu smješteni. Naime, podnosioci pritužbe u UIKS-u su smješteni u jednoj četvorokrevetnoj sobi, što je u suprotnosti sa navedenim preporukama”, ukazuje Perović.

U odnosu na šetnje i psiho-socijalnu podršku, Zaštitnik ukazuje da je nedostatak svrsishodnih aktivnosti štetan za svakog zatvorenika i posebno poguban za maloljetnike koji imaju posebnu potrebu za fizičkom aktivnošću i intelektualnom stimulacijom.

“Maloljetnim licima tokom cijelog dana treba obezbijediti pun program obrazovanja, sporta, stručne obuke,
rekreaciju i druge svrsishodne aktivnosti izvan ćelije”, ističe Perović.

Na osnovu podataka izjašnjenja koje dostavio UIKS, Perović stiče utisak da se sa maloljetnicima ne radi u smislu psiho-socijalne podrške u potrebnoj mjeri.

“Naime, obuke vještine i sposobosti, kontrole agresije i individualne i grupne terapije sprovode se jednom nedeljno, što nije dovoljno. Boravak maloljetnih lica u zatvoru mora ispuniti svakodnevni rad sa njima, u svakom smislu”, navodi Perović.

Zato Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore preporučuje da UIKS, bez odlaganja stavi u funkciju objekat za osuđena lica koja izdržvaju kaznu maloljetničkog zatvora.

“Da se za svakog maloljetnika pripremi individualni plan i program tretmana, da se kvalitetno sprovode i o realizaciji vodi uredna evidencija; da sa maloljetnicima rade samo službenici koji su posebno osposobljeni za rad sa ovom kategorijom lica lišenih slobode”, navodi Perović.

S.Đ.

6

avatar
1000
6
0
0
 
6
MitarPatrolne sapePitam seRozajJeste...farbamo
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Mitar
Gost
Mitar

Neka ombudsmani izadju i jasno i glasno kazu: sto je sa maloljetnim stvorenjem iz Niksica koje voli da ubija nozem djevojcice? Prvo ovaj odgovor pa cemo onda druge stvari!!!

Patrolne sape
Gost
Patrolne sape

Koja obuka treba za mlatit pendrekom

Pitam se
Gost
Pitam se

Ceka da postanu punoljetni

Rozaj
Gost
Rozaj

Samo se u supz nista ne mijenja, jos od komunizma !!!

Jeste...farbamo
Gost
Jeste...farbamo

Da ih premestimo u Šeraton a jul i august u splendit,normalno spa centar i teretana inclusive,treba ih pitat.

Mldo
Gost
Mldo

Sta imaju da ih uce…ne po glavi i to je to..

Send this to a friend