Hronika

Umjesto u Dobroti, zatvorenici će se liječiti u Spužu

Projekat izgradnje specijalne zdravstvene ustanove za potrebe Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija najvjerovatnije će biti završen tokom ovog mjeseca, potvrdila je za Dan Maja Lutovac, portparol Ministarstva pravde.

Izgradnjom ove bolnice, koja će biti sagrađena u krugu zatvora u Spužu, u značajnoj mjeri će se rasteretiti kapaciteti specijalne bolnice u Dobroti i Kliničkog centra, a ujedno i olakšati sama procedura liječenja zatvorenika i povećati njihova bezbjednost.

Osim izgradnje specijalne bolnice, novim projektom je predviđena i izgradnja nove prijavnice, zatvora otvorenog tipa i multifunkcionalnog objekta koji predstavlja značajan infrastrukturni projekat.

“Uprava javnih radova je sprovela postupak izrade glavnog projekta i njegov završetak se uskoro očekuje, kako bi se stvorili uslovi za početak gradnje. Za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta obezbijeđena su sredstva u kapitalnom budžetu, a za gradnju je 2. decembra 2019. godine stupio na snagu Finansijski sporazum za IPA 2018. između Evropske komisije i Crne Gore, kojim je za projekat EU za poboljšanje pristupa pravdi i temeljna prava izdvojeno 13.516.733 eura, u okviru kojeg će se u iznosu od 4.378.311 eura finansirati gradnja ova četiri objekta”, saopštili su iz Ministarstva pravde.

Tačan iznos novčanih sredstava i rok izgradnje specijalne zdravstvene ustanove i drugih planiranih objekta znaće se po završetku glavnog projekta.

“Izrada glavnog projekta je u toku, a sprovodi je Uprava javnih radova. Po planiranoj dinamici, očekujemo da će se revizija glavnog projekta završiti do maja ove godine”, navode iz ministarstva.

Kako su dodali, taj resor sa Delegacijom Evropske unije, Ministarstvom finansija i Upravom javnih radova radi na planu aktivnosti za realizaciju IPA sredstava koja su namijenjena za gradnju ove zdravstvene ustanove u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Specijalna zdravstvena ustanova je objekat zatvorenog tipa za izvršenje mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, mjere bezbjednosti obaveznog liječenja narkomana i alkoholičara, kao i liječenje lica koja se nalaze u ZIKS-u, a koja imaju akutno psihičko oboljenje ili zdravstvene probleme koji iziskuju potrebu za stacionarnim bolničkim liječenjem, a koja prevazilazi mogućnost liječenja u ambulantama drugih organizacionih jedinica ZIKS-a.

Sudsko odjeljenje Specijalne psihijatrijske bolnice u Dobroti, koje je do sada primalo ovu vrstu bolesnika, raspolaže sa svega 21 bolničkim krevetom, što je apsolutno nedovoljno u odnosu na broj pacijenata sa izrečenom mjerom bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja.

Međutim, ta bolnica je odlukom sudova obavezana da primi svakog pacijenta sa izrečenom mjerom, bez obzira na to što nema adekvatnih prostornih i bezbjednosnih uslova za tu svrhu.

Na psihijatriji i osuđeni za ubistva

Od samog osnivanja Sudskog odjeljenja, iz bolnice u Dobroti su se konstantno obraćali nadležnim organima zahtjevom da dio bezbjednosne mjere koja se odnosi na čuvanje zatvorenika koji se nalaze na liječenju bude u nadležnosti državnih organa (policije, službenika ZIKS-a), ali bezuspješno.

Imajući u vidu da bolnica nema ogradu, niti posebno ograđen prostor Sudskog odjeljenja, te da poslove obezbjeđenja obavlja privatna firma za obezbjeđenje, stepen bezbjednosti Sudskog odjeljenja u odnosu na dio mjere koja se odnosi na čuvanje je veći u odnosu na ostala odjeljenja, ali ni približno zadovoljavajući u odnosu na savremene standarde.

U psihijatrijskoj bolnici ima slučajeva sa raznim krivičnim djelima: od prevare, krađe, do teških krivičnih dijela kao što su pokušaj ubistva ili ubistvo

Send this to a friend