Hronika

Više od hiljadu žrtava tražilo pomoć zbog porodičnog nasilja

Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici je od početka maja do kraja avgusta primila 1.182 poziva.

Najviše poziva je stiglo iz Nikšića (567) i Podgorice (191), a u najvećem broju slučajeva žrtve su bile žene.

Nacionalnu liniju pozivale su žrtve lično, njihovi rođaci, kao i službenici centara za socijalni rad i policije.

Više od polovine poziva upućeno je zbog psihičkog nasilja (51 odsto), potom fizičkog (31), ekonomskog (12), seksualnog nasilja (pet) i mobinga (jedan odsto).

Send this to a friend