Hronika

Vlada predložila: Članovi Sudskog savjeta da obavljaju dužnost do izbora novih

Zoran Pažin (Foto: Vlada Crne Gore)

Vlada je danas predložila da članovi Sudskog savjeta nastavljaju da obavljaju dužnost do izbora novih članova kako jedna grana vlasti ne bi bila blokirana. Sličan princip je u Evropskom sudu, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin.

Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, kojim je predviđeno da predsjednik i članovi Sudskog savjeta nakon što im prestane mandat usljed isteka vremena na koje su birani nastavljaju da vrše dužnost do proglašenja novog sastava Sudskog savjeta. Ovim bi bio ustanovljen zaštitni mehanizam u situaciji u kojoj nakon isteka mandata Sudskog savjeta eventualno ne bi bio izabran novi sastav tog organa.

“U koncipiranju ovog rješenja vlada se rukovodila principom da je pravo na pravično i javno suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom ustanovljenim zakonom, u razumnom roku jedno od temeljnih građanskih ličnih prava i sloboda, zagarantovano Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, da je to pravo uslov za ostvarenje gotovo svih drugih prava i sloboda i kao takvo ne smije biti dovedeno u pitanje, niti može biti ograničeno, čak ni privremeno u vanrednim okolnostima, kako to nalaže Ustav Crne Gore.
Predlog je u skladu sa standardima propisanim Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa trajanjaem mandata sudija Evropskog suda za ljudska prava, jer je propisano da sudije ovog suda ostaju na dužnosti i nakon isteka mandata, dok ne budu zamijenjeni”, saopšteno je iz Vlade.

Takođe, kako navode, uporište za predloženo pravno rješenje daje i sistemsko tumačenje Ustava Crne Gore koji osnovnim odredbama utvrđuje načelo podjele vlasti, koje bi bilo ugroženo nefunkcionisanjem jedne grane vlasti – sudske vlasti, kao i tumačenje odredbi Ustava kojima je propisano da Vlada kojoj je prestao mandat nastavlja rad do izbora Vlade u novom sastavu.

Predloženim dopunama unapređuje se i postupak izbora članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika koje bira Skupština Crne Gore. U tom smislu, precizirane su odredbe koje se odnose na predlog za izbor člana Sudskog savjeta koji Skupštini podnosi nadležno radno tijelo, na način što istovremeni izbor sva četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, više nije uslovljavajućeg značaja za izbor članova za koje postoji potrebna parlamentarna većina.

8 Komentara na "Vlada predložila: Članovi Sudskog savjeta da obavljaju dužnost do izbora novih"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend