Kolumne

Pozitivno demokratsko proljeće

 

Iako to najčešće nije slučaj, kao predsjednik partije koja je omogućila da se ,,sporazum o vladi = istorijski iskorak ka demokratiji“ dogodi, moram da se saglasim sa ovom konstatacijom. Formiranje ove vlade jeste istorijsko. Na pragu smo pisanja nove stranice u novijoj istoriji demokratije u Crnoj Gori. Bez potrebe za trijumfalizmom, ali sa potrebom za istinom, ovom kolumnom želim da napravim kratak pregled svih političkih procesa koji su omogućili ,,istorijski demokratski iskorak“, da time stavimo tačku na jednu, i otpočnemo novu epohu razvoja crnogorskog društva.

Najprije, podsjećam da je Pozitivna osnovana 2012. godine, i da je za kratko vrijeme obezbijedila na izborima iste godine oko 9 odsto podrške crnogorskih građana. Tada smo rekli: ,,ni sa ovakvom vlašću, ni sa ovakvom opozicijom”.

Ovakav stav je, bili smo uvjereni, prikladan velikom dijelu građana Crne Gore koji su i u tadašnjoj vlasti i u tadašnjoj opoziciji uočili krupne deficite. Prvi imaju demokratske, a drugi ideološko-državne deficite. Od samog početka bilo nam je jasno da ovakva politička pozicija znači biti konstantno ,,između dvije vatre“, pod paljbom i jednih i drugih. No, uprkos tom saznanju, Pozitivna je istrajala na ovakvim pozicijama, savršeno svjesna da kratkoročni gubitak podrške znači dugoročni rast partije, i što je još važnije, napredak demokratije u Crnoj Gori. Ovih dana smo svjedoci da se naša misija ostvaruje, i da ćemo konstituisanjem nove vlade ostvariti ono što je 2012. godine bilo nezamislivo, a to je koncentraciona vlada koja ima za cilj da unaprijedi, prije svega izborni proces, a samim tim i demokratiju na dobrobit svih građana.

Primitivizam

Uzaludno je bilo neprestano medijsko i primitivno pozivanje i prozivanje Pozitivne za kolaboracionizam i saradnju sa DPS-om. U svijetlu sporazuma koji će biti uskoro potpisan i koji će ozvaničiti malu političku revoluciju u Crnoj Gori, iz njihovog, i njima srodnog, kvazi-opozicionog medijskog repertoara moglo se čuti da je Pozitivna ,,izdajnička partija“, da izdaje opozicione interese. Oni su, valjda, pretpostavljali da su interesi Pozitivne identični interesima DFa i medijske opozicije, a oni to nijesu, i nikada neće biti! I u tim etiketiranjima za ‘izdaju’ ključni argument im je bio naš izborni slogan: ,,nećemo sa ovakvom vlašću”. Pritom, niko od njih nije interpretirao čitav slogan: ,,ni sa ovakvom vlašu ni sa ovakvom opozicijom”. Ovaj drugi dio, vjerovatno nijesu pročitali, ili ga nijesu razumjeli, ili ga jednostavno ne vide/ne čuju zato što im ne odgovara.

Elem, u trenucima kada smo donosili odluku da uslovno podržimo Vladu DPS-a, pod uslovom formiranja nove vlade koja treba da uključi u svoj sastav opozicione stranke, rafalna paljba DF-a i tradicionalne opozicije se proširila, i u nju su se uključili i medijska opozicija, ali i SDP koji je bio, i još uvijek je u vlasti. Pritom, niko nije optužio SDP za izdaju interesa glasača vlasti, ali su svi ukjučujući i SDP bili složni u osudi Pozitivne za izdaju opozicionih interesa. Dakle, selektivno se sudi o istoj stvari različitim aktera u odnosu na potrebe kvazi-opozicionih lidera i njihovih medijskih vođa. U toj neravnopravnoj borbi, a sadašnji trentak to pokazuje, Pozitivna je bila mudrija i istrajnija. Istrpjeli smo primitivizam i uvrede, i nastavili dalje, sa dubokim uvjerenjem da ono što radimo označava jednu novu fazu u razvoju demokratije u Crnoj Gori, a koja se može okvalifikovati kao Pozitivno demokratsko proljeće.

Pod Pozitivnim demokratskim proljećem podrazumijevam formiranje nove vlade koja uključuje opoziciju, a ovo je prava mala politička revolucija u odnosu na nesposobnost tradicionale opozicije da bilo šta promijeni u prethodnih 27 godina. I koliko god to bilo teško nekima da priznaju, jasno je i ne može biti drugačije, da je ovaj istorijski pomak ostvaren zahvaljujući mudrosti, istrajnosti i izdržljivosti Pozitivne Crne Gore. Umjesto da smo po reketaškom nalogu medijske i tradicionalne opozicije oborili Vladu i uveli Crnu Goru u anarhiju, mi smo teškim odlukama omogućili ravnopravno učešće opozicije u vladi zajedno sa DPS-om. Time smo na najbolji mogući način opravdali našu izbornu maksimu iz predizborne kampanje 2012. godine. Svako iskren to će priznati. Ova vlada upravo znači to: Pozitivna će biti u Vladi ali u skladu sa našim sloganom ,,ni sa onakvim DPS-om, ni sa onakvom opozicijom”.

Deset benefita

Želim da kažem građanima šta zapravo Pozitivno demokratsko proljeće podrazumijeva, šta ono znači, i kakve će koristi svi građani imati.

Prvo: Suštinski, DPS kao partija koja nikada efektivno nije dijelila vlast ni sa kim moraće da značajne poluge vlasti prepusti nekome ko nije u DPS matrici. Time se narušava balans apsolutne kontrole čitavog političkog, ekonomskog i društvenog sistema, i stvaraju se preduslovi za oslobađanje institucija od stega DPS-a.

Drugo: Kada je riječ o izbornom procesu, svi politički akteri će imati priliku da aktivno ostvare proces političke kontrole, čime će se obezbijediti kako demokratičnost izbornog procesa, tako i legitimitet izbornih rezultata.

Treće: Sve opozicione partije preko svojih ministara, ministarstava i ostalih funkcija koje budu dobili, imaće priliku da pokažu kakvi su na djelu, tačnije, u upravljanju, a ne samo kritikama na koje su navikli. Eto šanse da pokažu da to znaju bolje da rade od DPS-a.

Četvrto: Disbalans apsolutne moći DPS-a značajno umanjuje kapacitete socio-političke unifikacije i kreiranja autoritarne atmosfere koja je usljed dugotrajnosti vladavine ugrožavala jačanje nezavisnih institucija i nezavisnog građanstva kao temelja demokratskog poretka.

Peto: Usljed gore pomenutih promjena, zahvaljujući Pozitivnom demokratskom proljeću imaćemo jednu novu atmosferu u politici koja će počivati na oslobađanju građana od pritisaka svake vrste, i onih od strane DPS-a i onih od strane tradicionalne opozicije.

Šesto: Pozitivno demokratsko proljeće značajno legitimizuje crnogorsku državnost i samostalnost time što neki od aktera koji su devedesetih bili protiv državne samostalnosti, ulaskom u ovakvu vladu, imanentno i suštinski priznaju državnost i time je dugoročno jačaju.

Sedmo: Pozitivno demokratsko proljeće značajno podiže ugled Crne Gore u očima međunarodne zajednice i naših budućih EU partnera, a to nam je jako značajno u ovoj fazi evroatlantskih integracija.

Osmo: Veliki broj institucija, koje su dosad bile pod uticajem DPS-a, konačno će moći da funkcionišu kao nezavisne institucije, što bi po definiciji i trebale/morale biti.

Deveto: Vlada koja će biti formirana podrazumijevaće jasne i snažne mehanizme međusobnog kontrolisanja što će dovesti da značajno većeg stepena odgovornosti, profesionalnosti i transparetnosti rada svih državnih organa i funkcionera.

Deseto: Pozitivno demokratsko proljeće će strateški jednom za sva vremena definisati političko polje da se jasno zna koji su to akteri koji trajno i istrajno prihvataju i jačaju nezavisnost Crne Gore i njen zapadni identitet, a koje su to retrogradne političke snage kojima nije do demokratije, već im je do devastacije svih dostignuća nezavisnosti Crne Gore i ,,rusifikacije Crne Gore”. Sa tim drugim snagama, svi mi koji na bazi Pozitivnog demokratskog proljeća jačamo demokratiju, možemo jasno, odgovorno ali i u skladu sa zakonima da se razračunamo kao sa anti-državnim elementima.

Različitost kao snaga

Vladu koju će biti formirana različiti mediji i politički akteri po svojim potrebama nazivaće različito. Međutim, istina je jednostavna: to je vlada Pozitivnog demokratskog proljeća. To što nekim akterima neće odgovarati ova jednostavna istina, njihov je problem. Bez Pozitivne i njenog djelovanja ne bi bilo demokratskog proljeća, dakle, ne bi bilo ove vlade. To je jasno. Zato, kao partija koja je donijela ključne mudre odluke u teškim trenucima, snoseći sve negativne posljedice tih odluka, Pozitivna ima pravo ali i obavezu prema svojim biračima i svim građanima Crne Gore, da preuzme ključnu ulogu kada je riječ o daljim ciljevima i zadacima ove vlade.

Kao vizija Pozitivne, mi najbolje znamo i šta je uloga i cilj te vlade. Kao vizionari, a ne utopisti, mi imamo pravo da proglasimo malu političku revoluciju koja se dešava ovih dana. Imamo, jednako i obavezu, da pozovemo sve dobronamjerne građane, svih nacija, koji vole Crnu Goru, da nam pomognu u ostvarenju važnih ciljeva koje vlada Pozitivnog demokratskog proljeća treba da ostvari. Vrijeme koje je pred nama, novo je vrijeme.

Kao vjesnici ovog proljeća, kao Pozitivni, kao borci za demokratiju, i prije svega kao patriote, pozivamo sve građane da nam se priključe u ostvarivanju ovog plemenitog cilja. Taj cilj je za opšte dobro, a prije svega za dobro budućih generacija i naše djece koja neće i ne žele da budu zarobljenici političkih podjela i partijskog jednoumlja. Oni ne žele da budu žrtve zarobljenih institucija i medijskog reketiranja, kao što ne žele da trpe nepravdu i ideološka etiketiranja.

Naša djeca žele da rastu, razvijaju se i napreduju u slobodi koja se rađa Pozitivnim demokratskim proljećem. Time, naša djeca neće bite djeca političkog jednoumlja i ideoloških podjela, već će biti djeca Pozitivnog demokratskog proljeća. 

Send this to a friend