Kultura

Časopis Komuna raspisao konkurs za Godišnju nagradu

Časopis za lokalnu samoupravu i njegovanje baštine Crne Gore “Komu[email protected]”, raspisuje konkurs za dodjelu  Godišnje nagrade.

Uslovi konkursa:

Nagrada “Komuna” dodjeljuje se instituciji, pojedincu ili nevladinoj organizaciji za doprinos očuvanju, promociji, zaštiti, valorizaciji i afirmaciji kulturne baštine Crne Gore

Predlagači mogu biti:

  Institucije iz oblasti kulture (nacionalne i opštinske)

  Akademske institucije čiji je program i sadržaj rada oblast kulture

  Nevladine organizacije iz oblasti kulture

  Grupa građana

Prijedlog  za nagradu potrebno je da sadrži: podatke o instituciji, pojedincu, nevladinoj organizaciji, kratak opis djelatnosti, i brazloženje prijedloga za nagradu tj. konkretan značaj za očuvanje i valorizaciju kulturne baštine Crne Gore.

Razmatranje i vrednovanje dostavljenih prijedloga obaviće stručni žiri.  

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na Fejsbuk stranici časopisa “Komuna” www.facebook.com/casopis.komuna, i u medijima.

Nagradu “[email protected]”  čine novčana nagrada u vrijednosti prosječnog ličnog dohotka u Crnoj Gori u vrijeme objavljivanja konkursa  i plaketa.

Konkursni prijedlozi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka poštom na adresu:

ČASOPIS KOMUNA Pera Ćetkovića 139/42, 8100 Podgorica sa naznakom Konkurs za nagradu “[email protected] i dodatno u elektronskoj formi na e-mail adresu: [email protected] najkasnije do 15.juna.

Send this to a friend