Kultura

Deveti Internacionalni sajam knjiga Podgorica 2023. otvoren u Bemax areni

Foto: Sekretarijat za kulturu i sport

Sekretarka Sekretarijata za kulturu i sport, Ana Medigović, večeras je svečano otvorila IX Internacionalni Sajam knjiga u Bemax areni, na kojem će se predstaviti preko šezdeset izdavača iz Crne Gore, regiona i Evrope.

“Od prvog dana, entuzijazam, posvećenost i ogroman trud karakterišu naše napore vođene vizijom Sajma kao međunarodno prepoznatljive, respektabilne manifestacije, svetkovine kulture i knjige. Uz nesebičnu podršku naših brojnih partnera, izdavača, autora, domaćih i međunarodnih institucija kulture, uspjevamo da, uprkos brojnim izazovima, svake godine podižemo ljestvicu zahtjeva i očekivanja, svjesni da je programska koncepcija i profilacija Sajma kao manifestacije okrenute ka prije svega kvalitetnoj književnosti i izdavaštvu, jedini putokaz koji moramo slijediti”, istakla je Medigović na otvaranju.

Kao i svake godine, prema njenim riječima, otvaranjem sajma knjiga, otvaraju se i nove perspektive, novi pogledi na knjigu kao naš prozor u svijet iz kog je sve poteklo i kome se sve vraća. Stoga joj je posebno zadovoljstvo što i ove godine “dajemo doprinos otvaranju tih vidika, u saradnji sa tradicionalnim, a na našu veliku radost i brojnim novim gostima – izdavačkim kućama”.

Foto: Sekretarijat za kulturu i sport
Foto: Sekretarijat za kulturu i sport

“Naša se kulturna mreža na taj način obogaćuje i širi svake godine, a plodove te saradnje ubiraju, kako izdavači i organizatori, tako i naši dragi posjetioci i prijatelji knjige koji zahvaljujući Sajmu imaju pristup književnoj ponudi koja znatno nadilazi svakodnevne okvire našeg književno-izdavačkog sektora. Uvjereni da ćete i ove godine uživati u karakterističnom, nepretencioznom i intimnom, ambijentu koji kreiramo i želimo da izgradimo kao prepoznatljivu odrednicu našeg Sajma i u želji da svi naši dragi gosti sa Sajma ponesu pozitivne impresije, uz uspostavljena partnerstva koja će rezultirati novim kvalitetnim kulturnim poduhvatima, srdačno Vas pozdravljam i proglašavam IX internacionalni sajam otvorenim”, zaključila je Medigović.

PRESJEK PRVOG DANA

Promocijom časopisa “Bosniaca” – Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, otpočeo je bogat i raznovrstan program IX Internacionalnog sajma knjiga u Podgorici, koji se od 27. septembra do 1. oktobra održava u Bemax areni, u organizaciji Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada.

Foto: Sekretarijat za kulturu i sport
Foto: Sekretarijat za kulturu i sport

U okviru promocije, predstavljena su dva izdanja “Vijećnica: U potrazi za identitetom” i časopis “Bosniaca”, koji, kako je istakla mr Adelaida Grabovica, “služi na ponos” NUB BiH. Knjiga “Vijećnica: U potrazi za identitetom” autora dr Ismeta Ovčine, svjedoči tužnoj sudbini ove institucije u poratnom periodu, koja nije prevazišla implikacije ratnih dešavanja.

“Riječ je o domaćim problemima, i ne samo domaćim, šta je bila ta zgrada vijećnice, ko će u tu zgradu da ide, vlasnička prava, i sl. S druge strane, naš godišnji glasnik ‘Bosniaca’, broj 27, originalni je časopis i jedan od rijetkih u regionu u kome se objavljuju originalni stručni, istraživački radovi, koji prije svega govore o struci, o oblasti, bibliotekarstvo se podrazumijeva, ali i o kulturnom nasljeđu, ne samo iz BiH, nego i regiona”, pojasnio je na promociji autor, koji je ujedno i direktor NUB BiH.

Nakon toga, kako dodaju, predstavljena je bio-bibliografija Mladena Lompara, autorke Ljiljane Đorđević. Prema riječima autorke, knjiga je u cjelosti posvećena akademiku Mladenu Lomparu, koji je bio jedna svestrana ličnost.

„Stvaralac koji je po vokaciji istoričar umjetnosti, pa zatim književnik, a po interesovanjima mnogo više od toga – hroničar kulture, kulturolog, istraživač i još puno toga. Rad na prikupljanju građe započela sam 2017. godine, nakon Lompareve smrti i prikupljenom građom trudila sam se da sačinim što cjelovitiji pregled književnog, umjetničkog, istorijskog i drugog stvaralaštva Mladena Lompara. Otežavajuća okolnost je bila što Lompar nije pripadao samo crnogorskoj pisanog tradiciji, već su njegovi radovi objavljivani u svim glasilima eks Jugoslavije, pa postoji opravdana bojaznost da je neka bibliografska jedinica ispuštena ovim pregledom“, kazala je Đorđević.

Sama bibilografija, kako je navedeno, sadrži 4.526 bibliografskih jedinica, podijeljena je u dvije osnovne grupe: „Literatura Mladena Lompara“ i „Literatura o Mladenu Lomparu“, a unutar ovih grupa postoji tridesetak podgrupa u kojima je razvrstana građa. Posebnu vrijednost, ali i jedan kuriozitet kada su u pitanju bibliografije, predstavljaju likovni prilozi na kraju rukopisa.

Uslijedila je promocija Istorijskog instituta Crne Gore, u okviru koje je prezentovano pet izdanja, koja su izašla iz štampe tokom 2023. godine.

„Za ovu godinu pravimo jedan presjek i to je pet publikacija. Najprije, to je jedna iz edicije diplomatskih svezaka ‘Crna Gora i Srbija’ dr Radoslava Raspopovića, iz edicije tomova dokumenata diplomatskih misija. Druga publikacija je ‘Crnogorski gaser’ – radi se o ilustrovanoj mononografiji sa protokolom o prodaji revolvera za 1894-1895-1896-1897. Autori su dr Radoslav Raspopović i Branko Bogdanović. Zatim zbornik dokumenata ‘Dokumenti Vatikana’, publikacija izašla na osnovu istraživanja o istoimenom projektu, koju je prikupio i priredio doktor Antal Molnar. Takođe, tu je i jedna lijepa, zaista atraktivna publikacija, ‘Marubi i Crna Gora’, čiji su priređivači dr Radoslav Raspopović, dr Tatjana Koprivica i dr Slavko Burzanović. Radi se o rezultatu istraživanja, a projekat je realizovan sa fototekom Marubi. Tu je i pubikacija koja je rezultat rada na istoimenom projektu ‘Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope’, na kojem su učestvovala 23 istraživača iz zemlje i inostranstva“, kazala je na promociji direktorica Instituta, dr Dragana Kujović.

Send this to a friend