Kultura

Gordana Porobić Krcunović v.d. direktora Herceg festa

Savjet JUK “Herceg fest” prihvato je ostavku doskorašnjeg direktora Stevana Koprivice i na mjesto novog direktora ove ustanove imenovana je mr. Gordana Porobić Krcunović.

Porobić Krcunović je rođena 1972. godine u Herceg Novom, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1997. godine na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, da bi godinu dana kasnije upisala postdiplomske studije na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Magistrirala je na temi: „Kjerkegorov sokratizam“, pod mentorstvom prof. dr Miloša Todorovića. Na Studijskom programu za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću angažovana je kao saradnik u nastavi za predmete: „Istorija njemačke klasične flozofije“, „Savremena filozofija“ i „Ontologija“. Trenutno radi na doktoratu.

Učestvovala u projektu „Crna Gora u 21. stoljeću – u eri kompetitivnosti“, u okviru kojeg je i sprovela istraživanje „Etika časti i poštenja“ čiji su rezultati objavljeni kao dio posebne monografije.

Send this to a friend