Kultura

Ministarstvo kulture dobilo 1,3 miliona eura za kreativni hab u Kotoru

Sredstva u iznosu od 1,3 miliona eura dobilo je Ministarstvo kulture za projekat uspostavljanja centra za razvoj kreativnih industrija u objektu starog zatvora u Kotoru. Riječ je o iznosu koji je opredijeljen IPA projektom “3C prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija”, čiji je nosilac Ministarstvo kulture Crne Gore.

Ceremonija dodjele grantova održana je danas u Podgorici, a projekat je dio prekograničnog programa saradnje Italija – Albanija – Crna Gora.

Stari zatvor u Kotoru time će postati kreativni hab sa brojnim sadržajima, te smještajnim kapacitetima namijenjenim umjetnicima. Osim toga, projektom “3C” biće restaurirana zgrada “Kinostudija” i uspostavljen Umjetnički park u Tirani, uz rekonstrukciju Gamzi trga u Bariju, te nabavku savremene opreme za italijansku regiju Molize.

Govoreći na ceremoniji dodjele grantova, Bogdanović je naglasio da restauracijom Zgrade zatvora u Starom gradu u Kotoru, za što je opredijeljeno gotovo 1,3 miliona eura, Ministarstvo kulture nastavlja sa realizacijom strateškog cilja namijenjenog promociji i razvoju kreativnog sektora i kreativnih industrija u Crnoj Gori.

Bogdanović je dodao da je kreativni hab koji će u okviru ovog projekta biti stavljen u funkciju jedan od šest ovakvih centara koje Ministarstvo kulture sa međunarodnim partnerima planira da realizuje širom Crne Gore, u cilju pružanja podrške održivom razvoju sektora kulture i preduzetništva.

Rezultat ovog projekta, koji traje do 2022. godine, biće stvaranje multifunkcionalnih kulturnih centara koji će u najvećem dijelu biti korišćeni za realizaciju rezidencijalnih programa namijenjenih umjetnicima iz regiona, kao i uspostavljanje regionalne mreže preduzetnika u kulturi u cilju razvoja kreativnih industrija.

U realizaciju aktivnosti projekta koji će doprinijeti povezivanju sektora kulture u projektnim teritorijama kroz razmjenu informacija, znanja, iskustava i kreativnih potencijala, uključeni su akteri iz javnih ustanova kulture, uslužnih djelatnosti, nezavisne kulturne scene i nevladinih organizacija.

Ministarstvo kulture je na ovom projektu partner sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore, Ministarstvom kulture Republike Albanije, Institutom za zaštitu spomenika kulture “Gani Strazimiri” iz Albanije, Odjeljenjem za turizam, ekonomiju, kulturu i teritorijalni razvoj Regije Pulja, Regijom Molize i Fondacijom kulture iz Regije Molize.

Pridruženi partneri na projektu su Nacionalni centar za kinematografiju iz Albanije i Fondacija Gramsci iz Regije Pulja.

Send this to a friend