Kultura British Council

Muzejska saradnja na Zapadnom Balkanu

British Council prezentovao je projekat “Percepcije” koji je realizovan u partnerstvu sa pet regionalnih kulturnih institucija, među kojima je i Narodni muzej Crne Gore na jednoj od najznačajnijih svjetskih muzejskih konferencija.

Generalna konferencija ICOM-a, koja se održava svake tri godine, predstavlja jedinstvenu priliku za članove iz 141 države za razmjenu iskustava i budućih planova za saradnju, te za usavršavanje u području kulturne baštine upravljanja muzejima. Tema ICOM Generalne konferencije u Kjotu 2019. „Muzeji kao hubovi kulture: budućnost tradicije“, je forum za razmatranje kako muzeji mogu i trebaju igrati ključnu ulogu u društvu, stvarajući nove uloge za muzeje kojima obogaćuju budućnost dok istovremeno prihvataju prošlost.

Kolaborativni projekat “Percepcije” je izabran za studiju slučaja kao primjer jačanja pozicije muzeja u pokretanju društveno važnih pitanja. Kroz razmjenu umjetničkih zbirki British Councila i institucija kulture zemalja Zapadnog Balkana, muzeji koji su učestvovali su skrenuli pažnju na pitanja jednakosti i zastupljenosti žena u zbirkama muzeja i podstakli širi diskusiju na temu rodnih stereotipa i pozicije žena u raznim segmentima života. Političke, ekonomske, društvene, tehnološke i prirodne promjene predstavljaju izazov, ali i najveću priliku za muzeje da postanu centralni forumi diskusije i mjesto građanske angažovanosti. Izložbe, kao osnovna ponuda muzeja, nalaze se u fokusu diskusije kako muzeji odgovaraju na izazove i prilagođavaju svoje programe za širu društvenu korist. Predstaviti projekat iz Zapadnog Balkana kao primjer dobre prakse na ovako značajnom svjetskom forumu potvrđuje kvalitet modela saradnje i stručnjaka koji rade u najvažnijim institucijama kulture u regiji uprkos izazovima sa kojima se susreću.

Prilikom posjete ICOM konferenciji, Natalija Vujošević, kustoskinja Narodnog muzeja Crne Gore je izjavila:

“Predstavljanje projekta Percepcije na 25. generalnoj konferenciji ICOM važna je prilika i izazov da se razgovor koji je ovaj projekat inicirao, kako u lokalnim zajednicama tako i u regionu i sa kolekcijom British Councila nastavi. Pitanja koja je postavio ovaj projekat aktuelna su i goruća pitanja u muzejskoj praksi globalno, a to potvrđuje i glavna debata ovogodišnje konferencije, urgirajuća potreba i inicijativa da se uspostavi nova definicija uloge i odgovornosti muzeja u društvu, u skladu sa znanjima i okolnostima u kojima operiše muzej 21. vijeka. Stoga smo, čini se, učešćem u ovom dijalogu i našem doprinosu promjeni, na pravom mjestu i u pravo vrijeme.”

Podsjetimo se, projekat‘’Percepcije’’ se sastojao od pet izložbi koje su bile prikazane širom Zapadnog Balkana i koje su u posebnom fokusu imale radove žena umjetnica.

Teme ovih ambicioznih i inovativnih izložbi osmislili su zajedno kustosi pet muzeja u kojima su izložbe prikazane.

Svaka izložba sastojala se od radova najpoznatijih britanskih umjetnica iz kolekcije British Council-a, od potresnog goblena Tracey Emin ‘’Nešto nije u redu’’ („Something’s Wrong’’), koja ruši tradicionalni ženski akt, preko duhovitih fotografija, autoportreta Sarah Lucas sa prženim jajima i ribom do razigrane skulpture nogavice Anthea-e Hamilton, zajedno sa radovima lokalnih umjetnica.

 

Send this to a friend