Kultura Detalji analize “Umjetnička djela u crnogorskim državnim institucijama 2006-2022”

Nebriga: Umjetnička djela popisuju se kao kancelarijski namještaj i sitni inventar, neka završila kao stečajna masa, nabavljana ad hoc…

Najvrjednija slika u kolekcijama u državnim institucijama je „Sutjeska“ Petra Lubarde (Foto: Skupština Crne Gore)
Najvrjednija slika u kolekcijama u državnim institucijama je „Sutjeska“ Petra Lubarde (Foto: Skupština Crne Gore)

Iako se u vlasništvu crnogorskih državnih institucija nalazi značajan broj predmeta istorijsko-dokumentarne, umjetničke i kulturne vrijednosti, država nema preciznu i centralizovanu evidenciju ovih vrijednih predmeta koja se nalaze u državnim i lokalnim institucijama, navodi se u analizi “Umjetnička djela u crnogorskim državnim institucijama 2006-2022”, čija je autorka članica Savjeta CDT-a i istoričarka umjetnosti dr Tatjana Koprivica.

U analizi su evidentirani mnogobrojni problem.

<<<Zanemarena baština: Nedostaci u upravljanju umjetničkim djelima u posjedu državnih institucija<<<

Zbog nedostatka precizne evidencije neka umjetnička djela su otuđena, nijesu nikad pronađena, izostala je i krivična odgovornost. Neka su završila kao stečajna masa prilikom mijenjanja vlasničke strukture.

Nevjerovatno je ali istinito da se najveći broj umjetničkih djela vodi u spiskovima uz kancelarijski namještaj i sitni inventar…

Umjetnička djela ili kancelarijski namještaj?

“Najveći broj umjetničkih djela u analiziranoj dokumentaciji vodi se u spiskovima uz kancelarijski namještaj i sitni inventar, npr. …“monitor, štampač, mali stočić, električna grijalica, Njegoševa slika, zidni čiviluk“, …„umjetnička slika, kanta za smeće, stolica, plakar ugradni“, …„monitor, umjetnička slika Vujošević, umjetnička slika Prijić, frižider mali, radijator OMAS-9 rebara“ … “jelenski rogovi veliki, etno eksponati, umjetnička slika“, …“umjetnička slika, televizor LCD, radio sa CD-om“ i dr”, podaci su koji su objavljeni u ovoj analizi.

Tatjana Koprivica
Tatjana Koprivica

Najznačajnije kolekcije umjetničkih djela

Najznačajnije kolekcije umjetničkih djela koje su u državnom vlasništvu su u Skupštini Crne Gore (386,730, 69 eura), Institutu „Simo Milošević“ u Igalu, Centralnoj banci Crne Gore i dr.

Najvrjednija slika u kolekcijama u državnim institucijama je „Sutjeska“ Petra Lubarde, koja je procijenjena na 120.000 eura.

Prosječno, cijene slika kreću se od 100 do 5.000 eura, iako ima i onih za koje su navedeni i veći iznosi (do 10.000 eura).

Istraživanje je pokazalo da je slika „Usvajanje deklaracije o nezavisnosti Crne Gore 2006“, Ljubomira Popadića, koja se nalazi u Skupštini Crne Gore, nabavljena, na osnovu zahtjeva ove institucije, od strane Uprave za imovinu 2015. i to je najveći iznos (30.000 eura), utrošen u državnim institucijama u periodu 2006-2022.

U analizi piše da je najveći broj umjetničkih djela savremenih crnogorskih autora/ki, u istom periodu, kupljen za Agenciju za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Agenciju za elektronske medije, Notarsku komoru, Upravu prihoda i carina, Institutu za crnu metalurgiju u Nikšiću i dr.

Autori i autorke umjetničkih djela

Najveći broj umjetničkih djela koji su u vlasništvu državnih institucija, koji su postali njihovo vlasništvo u periodu od maja 2006. do decembra 2022. godine su radovi Nikole Gvozdenovića, Dragana Karadžića, Rajka Todorovića Todora, Nebojše Kavarića i dr. Mlađa generacija crnogorskih umjetnika/ca je malo zastupljena u državnim institucijama.

U kolekcijama u državnim institucijama ubjedljivo je najveći broj onih čiji su autori muškarci, dok su djela umjetnica su daleko manje zastupljena, poput Anke Burić, Tijane Dujović Liščević, Jelene Tomašević, Sabahete Masličić i dr.

Motivi i tehnike umjetničkih djela

U navedenim izvještajima, za taj period najvše je slika (ulje na platnu), pa potom grafika, crteža i skulptura. Iako su podaci o umjetničkim djelima neprecizni, od slika koje su uvedene u dokumentaciju, najviše je pejzaža. Veliki broj državnih institucija posjeduje slike na kojima je manastir Ostrog. DRI u svojoj zbirci ima više portreta crnogorskih vladara.

U analiziranim izvještajima su navedeni i grbovi Crne Gore, fotografije predsjednika i sl.

Politike državnih institucija vezane za nabavku umjetničkih djela

“Na osnovu analiziranih dokumenata, ne može se sa preciznošću utvrditi kakve su politike nabavke umjetničkih djela u crnogorskim državnim institucijama. Stiče se utisak da su umjetnička djela nabavljana ad hoc, bez promišljenog koncepta, odnosno afirmacije pojedinih umjetničkih pravaca, likovnih poetika ili nekih drugih umjetničkih kriterijuma”, piše između ostalog u analizi.

Umjetnička djela iz muzejskih institucija koja su pozajmljena državnim institucijama

Određeni broj umjetničkih djela iz Narodnog muzeja Crne Gore su ustupljeni Predsjedniku Crne Gore, Vladi Crne Gore, ministarstvima i drugim institucijama.

Iz Istorijskog muzeja, kako je evidentirano u Izvještaju o reviziji muzejskog materijala i muzejske dokumentacije u Narodnom muzeju iz 2021, pozajmljena je Lubardina slika Sutjeska predsjedničkoj rezidenciji u Plavom dvorcu, a Rezidenciji Predsjednika Crne Gore, iz Muzeja kralja Nikole, ustupljen je i portret knjaza Nikole od Vlaha Bukovca.

"Knjaz Nikola" od Vlaha Bukovca (Foto: Montenegrina)
“Knjaz Nikola” od Vlaha Bukovca (Foto: Montenegrina)

Ispred ovog portreta je snimljen i najveći broj zvaničnih fotografija predsjednikâ Crne Gore.

Prema dokumentaciji koju je CDT dobio iz Narodnog muzeja Crne Gore, u Rezidenciji Predsjednika Crne Gore na Cetinju je, od 2021, 51 slika iz njihovog fonda, „radi izlaganja“ (djela Petra Lubarde, Mila Milunovića, Branka Filipovića Fila, Mihaila Vukotića, Aleksandra Aca Prijića i dr.).

I u Vladi Crne Gore je ustupljen jedan broj umjetničkih djela iz fondova Narodnog muzeja.

CDT-u je saopšteno da …“ Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore ne vodi posebnu evidenciju pokretnih stvari, odnosno umjetnina koje se nalaze u istom, iz razloga što nisu u njegovom vlasništvu, već su iste pozajmljene od strane Muzeja Crne Gore ili drugih institucija na određeno vrijeme“.

Otuđena umjetnička djela iz državnih institucija

Neka od značajnih umjetničkih djela su otuđena iz državnih institucija, a da za to niko nije snosio odgovornost. Iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore je nestala slika Aleksandra Aca Prijića (nije poznat njen naziv i tehnika), koja je, do 2008, bila u kabinetu izvršnog direktora. Nije poznato gdje se nalazi jedan broj umjetničkih djela iz kolekcije (68 slika i dvije skulpture) koju je Montex, odnosno Stanislav – Ćano Koprivica, poklonio opštini Nikšić 1995, a ona ih ustupila Centru za kulturu Nikšić. Ovi slučajevi nijesu dobili sudske epiloge.

Umjetnička djela u državnim institucijama koje su privatizovane

Velike kolekcije umjetničkih djela, koje su bile u državnim preduzećima i hotelima u državnoj svojini, nestale su u vlasničkoj transtormaciji tokom privatizacije u Crnoj Gori od devedesetih godina 20. vijeka.

Iz hotela Berane u Beranama, prilikom vlasničke transformacije, nestale su slike Uroša Toškovića, Aleksandra Aca Prijića i veći broj slika i skulptura jugoslovenskih autora, koje su bile vlasništvo grada i države.

Skulptura Kupačica, autora Gradimira Aleksića, vraćena je u maju 2023.

Vrijednu kolekciju umjetničkih djela, među kojima su bili i radovi Jaroslava Čermaka, Srđana Vukčevića, Voja Tatara, Boška Odalovića i drugih umjetnika posjedovao je Kombinat aluminijuma u Titogradu.

Nakon vlasničke transformacije, postala su dio imovine preduzeća Uniprom D. O. O. Bistu Josipa Broza Tita, rad crnogorskog vajara Draga Đurovića, koja je bila vlasništvo ove institucije, vlasnik UNIPROM-a, Veselin Pejović je 2021. godine poklonio Narodnom muzeju.

U Herceg Novom nestale su slike Voja Stanića i drugih umjetnika iz hotela „Igalo“, a iz „Mlječnog restorana“ u gradu nestala je jedna slika Bata Pravilovića.

Ima tvrdnji da su pojedina umjetnička djela sa Svetog Stefana, uoči privatizacije nestala, dok u „Budvanskoj rivijeri” tvrde da se jadan njihov dio nalazi u sjedištu preduzeća u Budvi, a da je drugi dio u hotelu „Palas”. Riječ je o djelima poznatih jugoslovenskih umjetnika/ca koji su svojim slikama najčešće plaćali boravak u hotelima Svetog Stefana i Miločera.

Kolekcija umjetničkih slika koju je posjedovala Pobjeda, 2014. bile su sklonjene u sef banke i namijenjene za prodaju, kako bi bio isplaćen dio duga preduzeća. Nije poznato šta se desilo sa ovom kolekcijom.

Hotel Crna Gora imao je jednu od najznačajnijih kolekciju umjetničkih djela crnogorskih umjetnika/ca. Novi vlasnik se obavezao da će sačuvati sve slike iz kolekcije.

Umjetnička djela diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore

CDT nije dobio informaciju od Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore koja umjetnička djela su u njihovom posjedu i koja se nalaze u crnogorskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu, kao ni informacije o umjetničkim djelima koje je Crna Gora dobila na osnovu Aneksa Sporazuma o pitanjima sukcesije SFRJ.

Na inicijativu Budimira Lončara, posljednjeg ministra inostranih poslova SFRJ, popisana su umjetničkih djela koja su se nalazila u jugoslovenskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Budimir Lončar
Budimir Lončar

U njima je bilo 1810 umjetničkih djela, a kako bi se podijelila, osnovana je ekspertska grupa sa zadatkom da utvrdi spisak „predmeta kulturne I umjetničke vrijednosti“ i kriterijume za raspodjelu.

Prema svjedočanstvu Jadranke Vinterhalter, članice ove komisije iz Hrvatske: …„umjetnine su se raspodjeljivale po nacionalnoj pripadnosti umjetnika, no ako je umjetnik živio i radio u dvije republike bivše zemlje, tada umjetnina pripada zemlji u kojoj je nastala“. …Sve umjetnine nepoznatih i stranih autora ostaju u objektu u kojem su zatečene, a dodjeljuju se zemlji koja će preuzeti zgradu. I radovi Petra Lubarde i Mila Milunovića pripast će Srbiji, jer su ti umjetnici, iako rođeni u Crnoj Gori, živjeli i stvarali u Beogradu.

No ako se pronađu slike nastale u razdoblju između 1946. i 1948. kada su živjeli u Crnoj Gori, pripast će toj zemlji“.

Kako su Srbija i Crna Gora, u vrijeme pregovora, bile dio Savezne Republike Jugoslavije, Beograd je kao sukcesor trebalo da sa Podgoricom dogovori podjelu imovine. Informacije ko je Crnu Goru predstavljao u ovoj komisiji, na osnovu kojih kriterijuma i koja umjetnička djela su pripala Crnoj Gori, CDT nije dobio od crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova.

“S obzirom na mali broj prijava i zanemarljiv broj pravosnažnih osuđujućih presuda za otuđenje umjetničkih djela iz državnih institucija, neophodno je preispitati u unaprijediti krivično – pravnu zaštitu umjetničkih djela u državnim institucijama”, zaključuje se u analizi.

A.Obradović

23

avatar
1000
20
3
0
 
20
BoskoAnkaAnka BurićsvizajednoPero.Đur
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Bosko
Gost
Bosko

Koji je bilmez procijenio ove slike.Lubarda za 120 000.Ako ima po ovoj cijeni,imam kupaca za bar 5 kom.

Anka
Gost
Anka

Gdje su radovi iz crnogorske kuće u Beogradu!?

Anka Burić
Gost
Anka Burić

A, gdje su radovi iz crnogorske kuće u Beogradu !?

svizajedno
Gost
svizajedno

Molim vas provjerite da li su djela originalna ili su moguce podmetnuti falsifikati a originali otudjeni ,
ima ovih pojava … !

Pero.Đur
Gost
Pero.Đur

Kao najveći poznavalac cg umjetnosti zgrožen sam ovim podacima. Pogotovo da neko kupuje Todora

Posteno
Gost
Posteno

Ne svidja vam se komentar!!! Bravo za cenzuru!!!!

Umjetnik
Gost
Umjetnik

ĐE JE SLIKA ALEKSANDRA ACA PRIJIĆA IZ ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANA CRNE GORE? Upravni odbor Zavoda je valjda jednom pokrenuo to pitanje. Šta se dešava dalje zna li iko?

Vukosava
Gost
Vukosava

Kada ćemo saznati gdje su slike Aca Prijica iz Zavoda za zaposljavanje?

Alienware
Gost
Alienware

Nema organizacije, da bi se lakse kralo…koliko je vec pokradeno umjetnina…

Budva
Gost
Budva

Radnici i sinovi iz MUZEJA prodaju slike!

Krsto
Gost
Krsto

A sto ne radnice i cerke?

Velja Gora
Gost
Velja Gora

Studija je veoma proizvoljna i pravno i vrijednosno…
Samo Lubardina, Sutjeska , bi na trzistu vrijedjela preko 600000 e

Ups
Gost
Ups

Zna li se šta je sa umjetničkim djelima iz “Željezare Boris Kidrič” iz Nikšića?

Anka
Gost
Anka

Bravo, sve čestitke… Konačno !!!

Čong Li
Gost
Čong Li

Sliku Ljuba Popadica platili 30 000 eura !!!!!!!!!!!
Pod hitno procesuirati i umjetnika i ovoga sto je kupio!
Ta slika u tom periodu nije vrijedjela preko 1000eura , a ni danas joj vrijednost ne bi bila preko 3, 4 hiljade eura !!!!

Velja Gora
Gost
Velja Gora

Cong Li
Sami rad je umjetnicko go…
Ali kada bi dnevnica umjetnika bila kao fizikalca 50 e,samo vrijeme potrebno da se rad uradi je tri do cetiri mjeseca minimum.
Pa sad izracunaj…

Mima
Gost
Mima

Sve se ih mogu naci ako hoce

Krsto
Gost
Krsto

Posto se brinete o umjetnickim djelima, da li ste naveli Muzej kralja Nikole na objavljeni portret knjaza Nikole ili Montenegrinu? Pisete o necemu dok u istom tekstu krsite pravila. Nijeste bolji od Milatovica koji se fotografise ispred portreta.

Crnogorka
Gost
Crnogorka

Da nije Ad KOH

Jevrosima
Gost
Jevrosima

Rezimski slikari Todor, Anka Buric i ekipa zauzeli institucije…

Money
Gost
Money

Tvoji omiljeni slikari su u Savjetu RTCG, otrijezni se

Visitor
Gost
Visitor

Misliš, nabavljana kao ad koh?

Petar
Gost
Petar

Bravo za istrazivacki tekst!

Send this to a friend