Kultura

Novi broj časopisa Komuna u cjelosti je posvećen Plavu

Najnoviji 43. broj časopisa Komuna, koji je u cjelosti posvećen Plavu, na čak 40 strana, 12 više od uobičajenih, ugledao je svijetlo dana, poruka je uredništva Komune.

Ovaj broj započinje Uvodnikom Nihada Canovića, prvog čovjeka Plava koji u tekstu pod naslovom „Ljepota uvijek nađe put čovjeka“ ističe da „narodna izreka kaže da je vrijeme majstorsko rešeto, a ono je potvrdilo da su ljudi posebno bogastvo Plava, bistri kao vode na kojima su odrasli, snalažljivi gdje god da ih je život odveo, velikodušni u pomaganju svojima i svom kraju, ali i pomaganju svakom u nevolji“.

Tu su i tekstovi iz istorije Plava u kojima se opisuje nastanak Plava od ribarskog naselja preko Župe do bihorske kaze i skadarskog Sandžaka, u kojem se kaže da je po nekim podacima završetak izgradnje Plava bio 1916, kada se Plav prvi put spominje kao naseljeno mjesto, podsjećaju iz Komune.

U tekstu pod naslovom „Vitalnost između jezera i planina“ Fatih Hadžić ističe da i „pored svih nedaća koje su preživljavali, Plavljani su uvijek kroz svoju burnu istoriju, pokazivali želju za životom, za opstankom, vitalnost, inventivnost i kreativnost i uvijek su bili okrenuti svom zavičaju gdje god da žive“.

Zuvdija Hodžić, pišući u Plavu, kaže da zahvaljujući izuzetnim prirodnim uslovima, pogodnoj klimi i položaju, područje Plava je od praistorije do našeg doba neprestalno bilo naseljeno, a da su nazivi planina, rijeka i naselja dokazi smenjivanja i prožimanja civilzacija,kultura i carstava…

U ovom broju Komune publikovani su takođe i Hodžićevi crteži posvećeni Plavu u tekstu pod naslovom „Hronika mjesta sažeta u linijama“, a poseban segment ovog broja Komune posvećene Plavu su „plavski književni velikani“ sa tekstovima Atvije Kerovića o Huseinu Bašiću, “ljudskoj i književnoj veličini čije djelo je nastalo u stradanju naroda“, Slobodana Vukovića o Dušanu Kostiću kao „liričaru melanholičnih raspoloženja“, Zuvdije Hodžića o Esadu Mekuliju, bardu albanske književnosti “sa fragmentima iz njegovih sjećanja za Plav i Miraša Martinovića o velikom pjesniku Radovanu Zogoviću – pjesniku sa katuna nad Mašnicom.

Tu su i dva teksta o nezaboravnoj antifašističkoj stranici istorije iz tog kraja gdje Dragan Mitov Đurović piše o Alju Hotu, Jusufu Redžepagiću, Beću Bašiću i Voju Novoviću, prvoborcima koji svoje živote dali u borbi za slobodu.

Takođe Dušan Jolić u sjećanju piše o prkosnoj i hrabroj partizanskoj majci Radosavi Krdžić iz Mašnice kod Murine, prve žene koju su strijeljali okupatori u Crnoj Gori.

U tekstu pod naslovom „Između dvije sultanske munare“, efendija Sead Jasavić piše o dvije najznačajnije plavske džamije; Carskoj i Sultaniji, a mr Sait Š. Šabotić o crkvi Svete Trojice u Brezojevicama kod Plava koja je kao kulturno-istorijski spomenik Zakonom zaštićena.

U tekstu pod naslovom „Arapsko pismo kamenih dokumenata” mr Halil Markišić piše o spomenicima islamske epigrafike u Plavu, a Edin Smailović o plavskim imamima koji su doprinosili očuvanju vjere i identiteta u izazovnom i teškom periodu, dok Afan Latić u tekstu pod naslovom „Vatra progutala sjećanja“ piše o Mula Jahu Musiću, najobrazovanijem Plavljaninu svog vremena.

“Uz ovaj broj Komune, redakcija časopisa pripremila je i specijalni dodatak Komune-separat, koji se odnosi na borbu protiv lažnih vijesti, tekst o kratkoj istoriji lažnih vijesti pod naslovom ‘Od novčića do mimova’, zatim tekst mr Željka Rutovića koji piše o lažnim vijestima- evoluciji manipulacije ili posljedica digitalizacije u tekstu pod naslovom ‘Neobična privlačnost laži’ u kojem ističe da se lažne vijesti ( fake news) definišu kao oblik propagande i žute štampe, nastale korišćenjem namjernih dezinformacija plasiranih u javnost putem novina ili društvenih mreža”, otkrili su iz Komune.

Tu je i tekst Voislava Bulatovića sa naslovom „Laž kao prethodnica totalitarizma“ u kojem ističe „da ukoliko je produkcija laži prekomjerna, ponestaje vremena za njihova kritičko promišljanje, a posljedice takve situacije su, sa društvenog stanovišta, pogubne, ne zbog toga što će sve više ljudi vjerovati lažima, već zato što će sve manje njih vjerovati u bilo što“.

To je samo dio onoga što čitaoci mogu pronaći u broju koji je uredio Amer Ramusović, grafički uredio i opremio Voislav Bulatović, a već se nalazi na mjestima za prodaju štampe u svim crnogorskim gradovima, poručuju iz Komune.

Send this to a friend