Kultura Na Cetinju

Otvoreni drugi Cetinjski filološki dani

Na Cetinju je danas, u organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i Crnogorskog filološkog društva, otvoreno drugo izdanje naučnog simpozijuma “Cetinjski filološki dani”.

Ovogodišnja manifestacija trajaće tri dana, uz učešće brojnih eksperata iz zemlje i inostranstva, a na otvaranju programa prisutnima se obratio i ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

Izuzetno je značajno što je ova manifestacija koncipirana kao projekat multidisciplinarnog pristupa jezičkoj problematici, kako onoj naučnoj, prevashodno lingvističkoj, tako i onim oblastima u kojima se jezik tretira kao sredstvo umjetničkog izraza, ali i novim tumačenjima pisane i usmene tradicije crnogorskog i ostalih slovenskih naroda.

“Cetinje je, moglo bi se reći, gotovo obavezujuće mjesto za ovakav naučni skup, jer tradicija brige o jeziku datira od samog nastanka grada, u kom je njegov osnivač Ivan Crnojević gradio prva zdanja, ali i sakupio razasute rukopisne knjige i time formirao prvi skriptorijum. Njegov nasljednik Đurađ Crnojević pokrenuće nadomak Cetinja prvu štampariju među Južnim Slovenima, samo četrdesetak godina poslije prvih Gutenbergovih štampanih tekstova. Na Cetinju je Njegoš napisao svoja najznačajnija djela, a književni život prijestonice tokom dvadesetog vijeka obilježiće posebna posvećenost prema jeziku i pisanoj riječi. Pored toga, treba istaći da je na Cetinju počelo sve ono najvažnije u procesu osnaživanja crnogorske nacionalne samobitnosti tokom devedesetih, u čemu se pitanju jezika davala posebna važnost.

Zbog svega navedenog, raduje nas što ćemo imati priliku da ovih dana ugostimo i čujemo izlaganja eminentnih stručnjaka pomenutih oblasti, što će, siguran sam, učiniti da na pitanje jezika, kako u stručnom tako i javnom diskursu, sve više utiču racio i objektivna naučna informisanost, a manje emocije i nimalo dnevno-politički događaji”, kazao je Bogdanović.

Tokom svečanog otvaranja simpozijuma uručene su nagrade za poseban doprinos montenegristici akademicima Sretenu Peroviću, Vukiću Puleviću i Emilu Tokažu.

Send this to a friend