Kultura Ljepote Crne Gore na dlanu

Projekat Biblioteke za slijepe među deset najboljih u Evropi

Projekat Biblioteke za slijepe “Ljepote Crne Gore na dlanu” odabran je među deset najboljih, u okviru poziva Savjeta Evrope za dostavljanje priča o evropskoj kulturnoj baštini, koji se realizuje kao dio manifestacije Dani evropske baštine.

Drugi po redu Poziv za dostavljanje priča realizovan je širom Evrope aprila 2019. godine, a međunarodni žiri je od 80 prijavljenih priča izabrao deset, čija će realizacija biti finansirana sa iznosom od po 10,000€.

Projekat “Ljepote Crne Gore na Dlanu” baziran je na prezentaciji dvadeset istorijskih znamenitosti Crne Gore u 3D formatu i snimanju audio vodiča sa kratkom pričom o svakom predmetu. Cilj projekta je približavanje segmenata kulturne baštine osobama oštećenog vida, koje zbog senzornih ograničenja nijesu imale priliku da se upoznaju sa širokim spektorm kulturnih dobara u Crnoj Gori.

Projekat promoviše inovativan i funkcionalan pristupu u prezentaciji i popularizaciji kulturne baštine, a podrazumijeva uključivanje svih kategorija društva, uz težnju da podstakne na dublje istraživanje znamenitosti lokalne i nacionalne kulture.

Poziv za dostavljanje priča o evropskoj kulturnoj baštini je inicijativa koja se realizuje u okviru Dana evropske baštine, sa ciljem naglašavanja evropske dimenzije kulturnog nasljeđa, ali i isticanja značaja lokalnih zajednica koje su uključene u obilježavanje Dana evropske baštine na evropskom i nacionalnom nivou.

Poziv je bio namijenjen lokalnim zajednicama iz 50 država potpisnica Evropske konvencije o kulturi koje su u poslednje tri godine organizovale makar jedan događaj u okviru Dana evropske baštine, dobitnicima Europa Nostra nagrade i lokalitetima kojima je dodijeljena Evropska oznaka za kulturnu baštinu (European Heritage Label).

Send this to a friend