Kultura

Stevan Koprivica: Najgore je stajati u mjestu i biti zadovoljan urađenim

Stevan Koprivica

“Kulturološka ponuda Herceg Novog u 2016. godinu krenula je uzlaznom linijom. Pored novih projekata, stari su organizaciono unaprijeđeni, što ne znači da je sve idealno i da nema potrebe za redefinisanjim i preformulisanjem”, rekao je za Radio Jadran direktor Herceg Festa, Stevan Koprivica, sumirajući učinke kulturne politike u Novom.

“Kultura mora da se zasniva na jednom dijalektičkom principu stalnog razvoja. Najgore je stajati u mjestu i biti zadovoljan urađenim. Jednostavno, moramo nastojati da pravimo iskorake”, kazao je Koprivica.

U Novom danas vaninstitucionalna kultura napreduje, ali joj je neophodna “dobra artikulacija”, pošto rad na polju umjetnosti i kulture mora biti tačno definisan, ocijenjuje Koprivica. Protekla godina, kako je kazao, bila je “prelazna”‚ imala je uzlazne linije, ali bez nečega se i ostalo.

“Vrijeme je majstrosko rešeto. Nešto je prošlo, nešto nije. Ali zaključak na kraju godine je, ipak, da su postavljene neke premise, koje treba u 2017. godini dalje razvijati”, kazao je Koprivica.

Kada je riječ o nezavisnoj kuturnoj sceni, on smatra da je njen razvoj bitan za grad, ali da tu postoji izvjesna “kakofoničnost”, koju treba srediti i kojoj treba odrediti koordinate.

“Ne treba sve da ide pod isti šešir, s obizirom na raznorodne namjere nezavisnih institucija, jer nismo svi isti, pa ne mogu postojati isti parametri, pogotovo u umjetnosti i kulturi, gdje imamo momenata koji izlaze iz tog kulturološkog okvira”, objašnjava on.

Na sastanku predstavnika nezavisne kulturne scene Novoga sa predstavnicima lokalnih zvaničnih razvojnih i ustanova kulture, u okviru manifestacije “12h re:hub” predloženo je da se Savjetu za kulturu Opštine Herceg Novi pridruži i jedan predstavnik nezavisne kulturne scene Herceg Novog, kako bi na taj način i nezavisna scena učestvovala u formiranju kulturne slike grada.

Koprivica je za očuvanje i revalorizaciju novskih tvrđava pohvalio zalaganje NVO Sinergija, sa kojom je u saradnji Herceg Fest radio i na uređenju Španjole.

“Naravno da je to bio i posao gradskih institucija, ali ne može se sve dobrom voljom i ad hok raditi. Jedino permanentnom brigom grada može se održati enterijerno i eksterijerno uređenje naših tvrđava”, kaže Koprivica.

Herceg fest će ostati u dobroj saradnji sa NVO Sinergija, kao i sa svim organizacijama koje se bave sličnim aktivnostima i inicijativama, obećao je Koprivica. O programskim sadržajima i namjeni tvrđava, shodno gradskim odlukama, odlučivaće Herceg Fest.

Po njegovim riječima institucijalizovana kultura mora imati stroža pravila funkcionisanja u odnosu na vaninstitucionalne organizacije i manifestacije.

“Ono što je sigurno, a to je bio djelimično i zadatak Savjeta za kulturu ali nije do kraja obavljen, jeste da se po isteku godine odrede, na osnovu iskustava, funkcionalnost, značaj, kao i medijski i kvalitativni odjek prvenstveno festivalskih manifestacija, kojih nema malo”, navodi Koprivica.

Zadatak Savjeta za kulturu, ali i Herceg Festa, Galerije i svih gradskih kabineta i institucija biće da se odredi šta je u ovoj godini ostvareno, šta nije, kao i da se odrede novi kriterijumi kako bi se postojeće unaprijedilo, jer neke manifestacije su “otišle korak dalje, a neke su u etabliranju”.

“Ono što je po meni najvažnije jeste to da ovaj grad mora da počne da živi mimo ljetnih manifestacija. Potreban nam je kulturni aktivitet od onog momenta kada turistička sezona formalno prestane, jer ovom gradu je to potrebno tokom čitave godine”, smatra Koprivica.

Novljane u narednom periodu očekuju redovne produkcije Herceg Festa, 48. Praznik mimoze, čiji je koncept već predstavljen i HAPS, kao centralne manifestacije izvan turističke sezone.

Send this to a friend