Kultura Četvrti sastanak partnera na IPA projektu HAMLET

U Albaniji održan partnerski sastanak IPA projekta HAMLET

Četvrti sastanak partnera na IPA projektu HAMLET održan je u Draču, Albanija, u organizaciji Ministarstva kulture Republike Albanije i Istraživačkog instituta URI.

Na sastanku je definisan plan realizacije aktivnosti u 2019. godini, a bilo je riječi i o realizovanim mapiranjima programskih teritorija i okruglim stolovima, od kojih je jedan održan na Utvrđenju Besac na Virpazaru. Partneri su razgovarali i o realizaciji aktivnosti koje podrazumijeva postavljanje informativne i putne signalizacije na programskim teritorijama.

Tom prilikom je dogovoreno da će u narednom periodu biti definisan zajednički koncept i dizajn tabli koji će, uz poštovanje nacionalnog zakonodavstva, biti primjenjiv na cijelo prekogranično područje.

Pored navedenog, prezentovan je koncept veb platforme, koja će služiti za turističku prezentaciju lokaliteta uključenih u projekat, a najavljeno je i objavljivanje poziva namijenjenog piscima iz Crne Gore, Italije i Albanije, koji će pisati kratke priče sa ciljem valorizacije legendi i nematerijalne kulturne baštine uključenih teritorija.

Projekat HAMLET, realizuje se u okviru Prvog poziva Interreg IPA prekograničnog programa saradnje Italija-Albanija-Crna Gora, a baziran je na promociji manje poznatih turističkih destinacija koje baštine ruralnu arhitekturu i kulturnu posebnost.

Izabrani lokaliteti u Crnoj Gori koji će biti obuhvaćeni projektom su prostor Skadarskog jezera i Bihorska oblast, a glavne aktivnosti projekta, koji se realizuje do aprila 2020. godine, odnose se na promociju materijalne i nematerijalne kulturne baštine, posebno tradicionalnih zanata, sa ciljem turističke valorizacije.

Ministarstvo kulture na ovom projektu učestvuje kao projektni partner, a Zajednica opština Crne Gore kao pridruženi partner.

Glavni partner na projektu je Ministarstvo kulture Albanije, a ostali partneri su Istraživački institut URI iz Albanije, CNA Bari (Zanatska komora) i Puglia Promozione (Regionalna agencija za turizam), dok je Regija Pulja pridruženi partner.

Odobreni budžet projekta iznosi 975,800.00 €, od čega je predviđeni budžet Ministarstva kulture 203,260.00 €.

Send this to a friend