Kultura Nijesmo prepreka da odbor radi svoj posao

Vlada i Ministarstvo kulture ispunjavaju programske obaveze

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović odgovarao je danas na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore. Tokom sjednice, Bogdanoviću je postavljeno devet pitanja, koja su se ticala različitih djelokruga rada Ministarstva kulture.

Tokom sjednice, on je posebno naglasio pitanje nedavnog utvrđivanja Predloga zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i televizija Crne Gore, ističući kako su Vlada Crne Gore i Ministarstvo kulture time ispunili svoje programske obaveze i da to ni u jednom pogledu nije prepreka da skupštinski odbor za sveobuhvatno izborno zakonodavstvo radi svoj posao.

“Imajući u vidu da je Vlada mandatirala izradu Predloga zakona znatno prije formiranja tog skupštinskog Odbora, te da je bila u obavezi da tu programsku obavezu i realizuje, shodno mišljenjima Savjeta Evrope i Evropske komisije, a u skladu sa najvišim evropskim standardima i komparativnoj praksi, kao i da će on biti predmet dalje skupštinske procedure, a shodno tome i Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva.

Napominjem da Vlada i Ministarstvo kulture nijesu ni na jedan način bili prepreka da u dosadašnjem radu skupštinskog odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva, medijski zakoni, sa njihove strane, budu predstavljeni. Naprotiv, Vlada je isključivo obavljala svoja Ustavom definisana zaduženja, te je utvrdila Predlog zakona mandatiran 2018. godine, i na taj način tekst baziran na najvišim standardima učinila dostupnim Odboru i cjelokupnoj javnosti na komentarisanje i stručnu analizu u svim fazama postupka.

Zbog svega navedenog, sa zadovoljstvom ističem da su Predlogom zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, koji je u konačnom bio predmet tri ekspertska monitoringa Savjeta Evrope i Evropske komisije, implementirane sve preporuke Savjeta Evrope iz JUFREX analize medijskog sektora Crne Gore u kontekstu predmetne materije, zatim sve preporuke iz trostruke ekspertize Savjeta Evrope i Evropske komisije, te je Predlog od strane Savjeta Evrope i Evropske komisije, u finalnom mišljenju, ocijenjen kao ,,u potpunosti usaglašen sa standardima Savjeta Evrope”, odnosno da ,,isti ne zahtijeva dodatne izmjene”, kazao je Bogdanović.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Iskustvo
Gost
Iskustvo

Ako ništa drugo, ovaj ministar će naučiti da dobro čita. Čitav mandat mu prođe u čitanju tekstova koje mu napisaše, svojevremeno tast Marović, a nakon toga gospodin Vorgić

Send this to a friend