Djeca Najnovija istraživanja

Igrališta bude inkluzivnost: Istraživanja pokazuju kako se djeca uče prihvatanju različitosti

Najnovija istraživanja pokazuju da druženje sa vršnjacima poboljšava socijalnu inteligenciju. Na igralištima se djeca uče prihvatanju različitosti. Pogledajte do kakvih su zaključaka došli naučnici.

Bilo da se u toku ljeta djeca spuštaju niz tobogan, ljuljaju se na ljuljaškama ili se penju na penjalice, javna igra je od velikog značaja za svako dijete. Nova studija otkriva da igrališta nude više od puke zabave i aktivnosti djece. Studije pokazuju da su parkovi i dječiji tereni mjesta gdje djeca mogu da nauče više o prihvatanju ostale djece koja izgledaju ili se ponašaju drugačije od njih.

Istraživanja Međunarodne asocijacije proizvođača opreme za igrališta sprovedena su na 1000 roditelja. Zaključak istraživanja ukazuje da čak 92 odsto roditelja smatra da igranje u parkovima, terenima ili na bilo kom drugom mjestu gdje se nalazi veliki broj djece, pomaže im da prihvate različitosti, da dijele jedni sa drugima i da razvijaju socijalnu inteligenciju.

9 od 10 ispitanika smatra da sponatana igra sa drugom djecom na igralištu utiče na oblikovanje stavova i uvjerenja. Većina roditelja se složilo sa tvrdnjom da najveći pozitivan uticaj javnih igrališta utiče na razvijanje kognitivnh i emocionalnih sposobnosti kod djece. Interakcija, igra sa vršnjacima pomaže djeci da shvate drugu djecu, da upoznaju različite vrijednosti, koje mogu biti primjer dobrog ili lošeg. Takođe, uključivanje u grupu djece pomaže u prevazilaženju socijalnih prepreka, barijera i razvijaju se komunikacione sposonosti kod djece, a utiče i na samopouzdanje.

Uz igru djeca uče kako se mogu razlikovati od drugih, prolazeći slične situacije sa vršnjacima različitih sposobnosti ili razmišljanja. Ove zajedničke aktivnosti i angažovanje stvaraju prisnost i osjećaj zajedništva. Iskustva sa igrališta mogu doprinijeti djeci da stiču određena znanja, odgovornosti, da postanu spremniji na rizik i da učestvuju u novim aktivnostima.

“Igrališta su često mjesta na kojima djeca mogu da upoznaju drugu djecu različitih etničkih grupa i socioekonomskih statusa. Susreću se sa različitim vrstama roditeljskih struktura, od malena do sazrijevanja i to im pomaže prilikom učenja, razvoja i prihvatanja različitosti”, kaže doktorka psihijarije Lea Lis.

Povrh svega, 88 odsto ispitanika vjeruje da predstave na otvorenom pomažu djeci da se nose sa mentalnim uticajima i socijalnim nepravdama. Ipak, više od 50 odsto anketiranih roditelja se slaže da je igra za djecu danas važnija nego ikad. Srećom, postoji igra u kojoj djeca mogu da se igraju od kuće i ona je veoma produktivna, posebno u vrijeme pandemije koronavirusa.

Send this to a friend