Djeca

Kako poboljšati djetetov intelektualni razvoj?

Da li ste znali da je prvih pet godina bebinog života krucijalno za njen razvoj učenja? U suštini, eksperti tvrde da je ova faza poput temelja koji će osnažiti njihovo zdravlje, blagostanje, kao i smjer razvoja i onog što će u budućnosti biti. Dakle, kako roditelji mogu pomoći da se ovaj temelj razvije?

Stručnjaci sa Univerziteta u Jorku su objavili studiju u kojoj su pokazali važnost riječi koje dijete sluša. Prema rezultatima studije, česta komunikacija sa djetetom će osnažiti i razviti neverbalne sposobnosi, naročito pri razumijevanju brojeva, rasuđivanju i oblikovanju svijesti.

U istraživanju je učestvovalo 107 mališana. Zahtijevali su od svakog djeteta da ispriča sve što mu se dogodilo u posljednja tri dana.

Na kraju studije pokazalo se da je vrlo važna veza između kognitivnih sposobnosti i kvaliteta komunikacije odraslih sa njima, što je bazirano i na raznolikosti leksike i na broju upotrebljenih riječi.

“Postoji korelacija između broja riječi koje dijete čuje dok je beba i njegovog verbalnog IQ-a”, ističe Lajz Eliod.

Dakle, ukoliko roditelj želi da pomogne djetetu da bude pametnije, važno je da sa njim mnogo priča tokom prvih pet godina. Ne morate govoriti mnogo informacija, komunicirajte jednostavnim jezikom.

Možete poboljšati djetetove intelektualne sposobnosti i uz čitanje knjiga. Na taj način ćete dijete naučiti da dokuči osnove literature – da postoj slova, riječi, strane, kao i to da ih čitate s lijeva na desno. Pored toga, sa djetetom ćete stvoriti zdravu, edukativnu i dublju povezanost.

Send this to a friend