Djeca pet godina rada Igračkoteke i Razvojnog centra udruženja Roditelji

Pet godina igre, kreativnosti, učenja i podsticanja socijalizacije

U toku pet godina rada Igračkoteke i Razvojnog centra udruženja Roditelji, na teritoriji Glavnog grada održano je 714 kreativno edukativnih radionica i preko 3000 časova u okviru programa podrške u obrazovanju djece. Ovaj servis, koji slavi peti rođendan, obezbjeđuje kontuinirane edukativno-obrazovne aktivnosti za svu djecu i roditelje u Podgorici, pa je funkcionisao i od početka epidemije korona virusa. Tako je od od marta održano 16 online radionica i 685 online časova.

Igračkoteka i Razvojni centar otvoreni su krajem decembra 2016. godine, u namjeri da se obezbijedi kvalitetna i kontinira podrška roditeljima u odrastanju i socijalizaciji njihove djece. Ovaj servis obezbjeđuje različite kreativne edukativne aktivnosti za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. To su tematske radionice, koje su posebno osmišljene za razvoj govora, bogaćenje vokabulara, sticanje samopouzdanja, spretnosti i strpljenja, motoričkih vještina, kreativnosti ali i aktivno sticanje znanja o drugim zemljama, kulturama, biljkama, životinjama. Radionice se organizuju i za roditelje kako bi im se pomoglo u osnaživanju njihovih kompetencija, ali i informisanju u vezi sa važnim pitanjima za njih.

Dio servisa je biblioteka Igračaka koja broji 620 korisnika, a do sada su igračke bile izdate 6700 puta. Biblioteka broji preko 2500 igračaka i knjiga čiji se fond redovno dopunjava i obnavlja.

 “Prednosti i koristi ovih stimulativnih aktivnosti, kao i Biblioteke igračaka su beskrajne. Svakom djetetu je potreban kontakt sa vršnjacima, sigurno okruženje u kojem isključivo putem igre, nenametljivo uči. Biblioteka igračaka i radionice omogućavaju da usvoje različite osobine, i pomažu djeci da uče da dijele, čuvaju zajedničko dobro “, smatra koorinatorka Igračkoteke i Razvojnog centra, Katarina Čarapić.

Čarapić, koja je socijalna radnica, objašnjava da jedan značajan dio djece odrasta uz aktivnosti Igračkoteke i Razvog centra.

“Tim koji radi sa djecom prati njihov razvoj i napredak, a zatim i uočavamo promjene koje nas motivišu u daljem radu, jer smo svjesni značaja ovakvog servisa za mentalni razvoj djece, u periodu kad se najbrže razvijaju”, dodala je ona.

Tokom prethodnih pet godina u Razvojnom centru realizovano je šest projekata, među kojima je jedan uključivao i bake i djedove u rad s djecom. Svake godine  u saradnji sa Fakultetom Političkih nauka, studenti sa smjera Socijalni rad i Socijalna politika pohađaju praksu, kako bi stekli direktan uvid ali i određene vještine kroz rada sa djecom, ali i sa ranjivim kategorijama. Do sada ovu vrstu prakse imalo 47 studenata.

Servis postoji zahvaljujući predanom radu volontera, i to njih više od 250, koji su uključeni u radionice i programe obrazovanja, kao i različite humanitarne aktivnosti.

Poseban segment rada Igračkoteke odnosi se na postojanje socijalnog servisa Učionica družionica koja je dio programa podrške udruženja Roditelji za djecu koja žive u ekstremnom siromaštvu, kojoj se posebno pomaže u opismenjavanju, razvoju osnovnih vještina, higijenskih navika i socijalnoj integraciji. U okviru ovog programa, održano je 129 kreativno edukativnih radionica i 133 psiholoških radionica za djecu, u cilju njihovog osnaživanja.

Igračkoteka i Razvojni centar je godinama bio aktivna podrška za preko 400 porodica, koje su socijalno ekonomski ranjive, i to sa teritorije čitave Crne Gore.

Svake godine je realizovana humanitarna akcija Podijelimo, jer zajedno možemo više, u toku koje je podijeljeno 1664  kompleta školskog pribora. Incijativom I ja želim užinu obezbijeđena je užina za 860 osnovnoškolaca, podijeljeno je preko 743 novogodišnjih paketića, poklonjeno 120 zimskih jakni. Akcijom Obradujmo, polumaturante i maturante zajedno opremljeno je 47 djece za tu svečanost, preko 100 porodica je dobilo pomoć u osnovnim namirnicima i sredstvima za higijenu, 31 dijete dobilo je pametan telefon, kako bi pratili program Uči doma, a 15 porodica računare.

Send this to a friend