Djeca

Pretjerana živahnost je poziv za uzbunu

Većina ljudi voli živahnu djecu, ne razmišljajući da njihova hiperaktivnost ponekad odražava određeni poremećaj ponašanja.

Hiperaktivnost često prati poremećaj pažnje, za koji nema preciznog odgovora zašto nastaje, ističu stručnjaci.

Dokazano je da za njihovo ispoljavanje može biti odgovoran nasledni faktor.

Do ovakvog ponašanja mogu da dovedu i alergije na aditive iz hrane, kao i osjetljivost na hemikalije i druge toksine iz okruženja. Da problem nije nimalo bezazlen ukazuje podatak iz SAD, gdje između pet do sedam odsto školske djece ima izražen poremećaj pažnje i hiperaktivnost.

Mozak u razvoju najviše je podložan djelovanju žive, olova, polihronovanih bifenila. Ove toksične materije utiču na poremećaj pažnje, sposobnost učenja, inteligenciju i socijalno ponašanje.

Zato je vrlo važno da dijete živi u okruženju sa što manje toksina. To znači da treba izbjegavati parkove u prometnim ulicama, gdje ima mnogo automobila, koji nažalost, i dalje koriste olovni benzin.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend