Djeca

Priče za laku noć, zašto je dobro da ih tate čitaju

Postoje istraživanja koja govore kako djeca kojoj očevi čitaju postižu bolje rezultate u školi, pogotovo u predmetima kao što je matematika.

Studija sprovedena na Harvardu pokazala je da pitanja koja muškarci postavljaju dok čitaju djeci podstiču maštovite rasprave. Istraživači tvrde da je to bolje za razvoj jezika kod djece jer im se tako postavlja više izazova. Nakon što su roditelji, za potrebe studije, godinu dana čitali svojoj djeci, pokazalo se da su posebno djevojčice imale koristi kada su im čitale muške osobe.

Pet razloga zašto bi tate trebalo da čitaju priče “za laku noć”

1. Tate čitanje priča podižu na sasvim novi nivo

Kada mama čita priču, ona se obično usredsređuje na emocije likova, dok je tatina verzija usmjerena na nešto što će za dijete imati posebno značenje. Kada tata čita priču, nikad se ne zna u kom pravcu će se situacija odvijati: hoće li razvijati priču proizvoljno, “odlutati” u neki zajednički događaj na koji ih je podsjetila priča ili razgovarati o tome kako su proveli dan. Tata će čitanje priče pretvoriti u igru, mijenjajući namjerno djelove priče, samo da bi se dijete uključilo i ispravljalo ga.

2. Priče “za laku noć” vode do više zanimljivih priča iz stvarnog života

Tata koji “briše suze od smijeha” dok čita priču i uživljava se u promjenu glasova, djeca koja se igraju priče koju su čula prije spavanja i uključuju roditelje u svoju igru… sve to obogaćuje svakodnevicu porodice.

3. Tatino čitanje donosi koristi i dječacima

Tate se lakše emotivno povezuju s djevojčicama. Međutim, nekoliko istraživanja je pokazalo kako je čitanje “za laku noć”, iako donosi dobrobit ćerkama, jedna od aktivnosti koja promoviše najjače povezivanje između tata i sinova. Čitanje daje priliku čak i tatama koje imaju malo slobodnog vremena da stvore jedinstvenu i čvrstu vezu sa djecom.

4. Knjige utiču na bolje ponašanje djece

Čitanje priča ne utiče samo na viši nivo pismenosti i jezičke vještine – koje zajedničko čitanje definitivno jača, već i na sveukupno ponašanje djece, kao bolju koncentraciju.

5. Čitajući naglas, tate se oslobađaju stresa

Rutina zajedničkog čitanja priča “za laku noć” nije opuštajuća samo za djecu, već pomaže i odrasloj osobi koja čita. Dokazano je da je čitanje najefikasniji način prevladavanja stresa – utiče na smirivanje srčanog ritma i opušta mišiće već nakon šest minuta. Čitajući djeci i isprobavajući različite tehnike čitanja naglas, tate usavršavaju vještinu čitanja, jačaju samopouzdanje i povjerenje u vlastite roditeljske sposobnosti, a dublja veza koja se stvara između djeteta i tate utiče na tatinu veću angažovanost oko djetetovog učenja (što donosi dodatne dobrobiti za dijete).

Send this to a friend