Djeca

Riječi koje najbolje opisuju odnos milenijalaca prema životu

Stapanje rada i života nikada nije bilo očiglednije nego danas, kada smo svi uvijek povezani i uvijek u pogonu.

Pošto su odrasli u hiper-povezanom svijetu i pošto im pametni uređaj nikada nije bio izvan dosega ruke, milenijalci su prisiljeni da redefinišu ravnotežu između rada i života.

1. Dugoročno

Milenijalce ne vodi misao da će naporno raditi narednih 40 godina, a zatim se penzionisati. Naprotiv, njih podstiče ideja da izgrade život i karijeru tako da mogu da izdrže stalne inovacie i promjene obrte koji se dešavaju u poslovnim životima XXI vijeka.

2. Integrisano (objedinjeno)

Milenijalci su zainteresovani da koriste današnju tehnologiju da bi integrisali (objedinili) rad i život, umjesto da ih samo uravnoteže. Izraz „ravnoteža između rada i života“ podrazumijeva da je rad odvojen od života, ali zapravo, sve je to život. Prisiljavanje ljudi da stavljaju posao i život u zasebne „fascikle“ koje nemaju međusobnih preklapanja nije realno u današnjem svijetu.

3. Angažovano (uključeno)

Milenijalci smatraju da su dobro izbalansirali život i rad ako su u stanju da u potpunosti budu angažovani na zadatku, aktivnostima ili ljudima kojima se u određenom trenutku bave. Ravnoteža između rada i života nema nužno veze sa vremenom i mjestom, već se radi o stanju uma. Nekim milenijalcima je potrebna pomoć pretpostavljenih da prevaziđu stvari koje ih ometaju, da bi bili u potpunosti prisutni kako bi gorepomenuta ravnoteža bila na maksimumu.

4. Fluidno (prilagodljivo)

Milenijalci žele da im ravnoteža između rada i života bude fluidna i fleksibilna i da budu slobodni da da usklade prioritete iz dana u dan. Za njih ravnoteža između rada i života znači da nema strogih granica između ta dva. Fleksibilniji pristup znači manje stresa.

5. Lično

Milenijalci žele da svi djelovi njihovih profesionalnih i ličnih života dobiju isti nivo pažnje, da su jednako važni i zastupljeni, kao i da jednako napreduju. Oni žele i da postižu profesionalne ciljeve i da imaju vremena za ostvarivanje ličnih. Najvažniji je osjećaj slobode i fleksibilnosti da bi se milenijalci osjećali ispunjenima i da bi osjećali da imaju podršku u svim svojim ličnim i poslovnim poduhvatima. Na primjer, mogu produžiti poslovno putovanje još jedan dan da bi razgledali kraj u kome se nalaze, ostajući dostupni za komunikaciju, za slučaj da na poslu nešto iskrsne. Ili na primjer, završiti sve obaveze na poslu, a zatim istog dana otići na roditeljski sastanak.

Send this to a friend