Djeca

Riječi koje najbolje opisuju odnos milenijalaca prema životu

Stapanje rada i života nikada nije bilo očiglednije nego danas, kada smo svi uvijek povezani i uvijek u pogonu.

Pošto su odrasli u hiper-povezanom svijetu i pošto im pametni uređaj nikada nije bio izvan dosega ruke, milenijalci su prisiljeni da redefinišu ravnotežu između rada i života.

1. Dugoročno

Milenijalce ne vodi misao da će naporno raditi narednih 40 godina, a zatim se penzionisati. Naprotiv, njih podstiče ideja da izgrade život i karijeru tako da mogu da izdrže stalne inovacie i promjene obrte koji se dešavaju u poslovnim životima XXI vijeka.

2. Integrisano (objedinjeno)

Milenijalci su zainteresovani da koriste današnju tehnologiju da bi integrisali (objedinili) rad i život, umjesto da ih samo uravnoteže. Izraz „ravnoteža između rada i života“ podrazumijeva da je rad odvojen od života, ali zapravo, sve je to život. Prisiljavanje ljudi da stavljaju posao i život u zasebne „fascikle“ koje nemaju međusobnih preklapanja nije realno u današnjem svijetu.

3. Angažovano (uključeno)

Milenijalci smatraju da su dobro izbalansirali život i rad ako su u stanju da u potpunosti budu angažovani na zadatku, aktivnostima ili ljudima kojima se u određenom trenutku bave. Ravnoteža između rada i života nema nužno veze sa vremenom i mjestom, već se radi o stanju uma. Nekim milenijalcima je potrebna pomoć pretpostavljenih da prevaziđu stvari koje ih ometaju, da bi bili u potpunosti prisutni kako bi gorepomenuta ravnoteža bila na maksimumu.

4. Fluidno (prilagodljivo)

Milenijalci žele da im ravnoteža između rada i života bude fluidna i fleksibilna i da budu slobodni da da usklade prioritete iz dana u dan. Za njih ravnoteža između rada i života znači da nema strogih granica između ta dva. Fleksibilniji pristup znači manje stresa.

5. Lično

Milenijalci žele da svi djelovi njihovih profesionalnih i ličnih života dobiju isti nivo pažnje, da su jednako važni i zastupljeni, kao i da jednako napreduju. Oni žele i da postižu profesionalne ciljeve i da imaju vremena za ostvarivanje ličnih. Najvažniji je osjećaj slobode i fleksibilnosti da bi se milenijalci osjećali ispunjenima i da bi osjećali da imaju podršku u svim svojim ličnim i poslovnim poduhvatima. Na primjer, mogu produžiti poslovno putovanje još jedan dan da bi razgledali kraj u kome se nalaze, ostajući dostupni za komunikaciju, za slučaj da na poslu nešto iskrsne. Ili na primjer, završiti sve obaveze na poslu, a zatim istog dana otići na roditeljski sastanak.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Tamo
Gost
Tamo

Rezime teksta je da milenijalci nemaju život, već se očekuje da stalno rade, pa im je bolje da prihvate da je život samo rad i da ubijede u sebe da je to fleksibilno. Kakav robovlasnički tekst napisan jezikom zabavne kolumne. Jezivo.

Send this to a friend