Djeca

S prvacima vježbajte od prvog dana

Školsko zvono pozvonilo je juče za početak nastave, a najviše mu se vjerovatno raduju prvaci.

Zato je primarni savjet za roditelje da provjere da li je budući školarac spreman za školu.

Stručnjaci savjetuju da mu na papiru nacrtate različite oblike od kojih ćete napraviti slagalicu. Na jednoj strani neka bude slika, a na drugoj slova. Zamolite ga da složi slagalicu, a zatim da pročita riječ. Tako ćete ga navesti da vježba redosljed slova u riječima, što će mu kasnije olakšati učenje.

Možete da mu nacrtate i određeni pojam, a na manjim papirićima napišite slova, pa mu recite da složi slova kako bi napravio riječ.

Postavljajte mu pitanja u vezi sa tom riječi koju slaže – na koje slovo počinje, a na koje se završava.

Navedite ga da promišlja, ali tako da mu bude zabavno i neopterećujuće.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend