Djeca

Šta sve dijete treba da zna prije polaska u školu?

Da li je moje dijete dovoljno spremno za polazak u školu? Evo odgovora za sve roditelje koje muči ovo pitanje…

Gotovo da nema roditelja đaka prvaka koji sa uzbuđenjem i tremom ne iščekuje prvi septembar, što proizilazi iz svijesti roditelja da se njihovo dijete nalazi pred jednom od prvih važnih životnih promjena koje ga uvode u svijet obrazovanja. Prirodno, roditeljima se nameće veliki broj pitanja, od toga da li može da izdrži 45 minuta mirno na stolici do toga da li je već trebalo da nauči da čita. Nedoumica je mnogo i sve su one sadržane u jednom pitanju: da li je moje dijete dovoljno spremno za polazak u školu? Mi ćemo probati da vam pomognemo da kroz ovaj tekst otklonite neke od nedoumica.

Da li možemo da očekujemo da će dijete imati punu pažnju 45 minuta?

Izuzeci postoje, ali naravno, pretjerano bi bilo očekivati da će dijete biti apsolutno koncentrisano cijeli školski čas. Djetetova pažnja traje oko 15 minuta, a onda fluktuira u zavisnosti od zanimljivosti sadržaja. Pažnja se može trenirati kroz rad kod kuće, tako što se postepeno povećava obim rada i dijete se podstiče da duže istraje na zadatku.

Da li dijete treba da zna da piše prije nego što krene u školu?

Dijete ne mora da zna da piše prije nego što krene u školu, ali je potrebno da zna kako da pravilno drži olovku, da zna da uradi zadate grafomotorne vježbe poput precrtavanja figura ili praćenja smjernica za crtanje linija. Dijete treba da ima svijest o pravcu pisanja na papiru, da zna da povuče liniju odozgo nadolje ili s lijeva na desno.

Kakvo znanje se očekuje od djeteta koje polazi u prvi razred?

U periodu prije polaska u školu dijete aktivno bogati svoj rječnik, razumije apstraktnija značenja nekih pojmova, stupa u konverzaciju sa vršnjacima i odraslima. Pored toga, neophodno je da je dijete već ovladalo vremenima, da zna da imenuje godišnja doba i da umije da objasni razliku između njih, da nabroji mjesece u godini, da zna koji dan u nedjelji je prije ili koji dan je poslije. Aktivni rječnik djeteta prije polaska u školu se sastoji od oko 2500 do 3000 riječi. Rečenica se sastoji u prosjeku od 5 do 6 riječi i većinom koriste složene rečenice. Takođe, dijete može da zapamti kraće pjesmice i da ih kasnije reprodukuje. Dijete mora da zna da vrši analizu i sintezu riječi koje se sastoje od 4-5 slova, da zna od kojih slova se riječ sastoji, koje je prvo slovo, koje je posljednje, kada mu se kažu izolovano glasovi koju riječ čine. Treba da zna koje riječi se rimuju jedna sa drugom. Dijete treba da poznaje suprotnosti (npr. Šta je suprotno od riječi „crn“? Šta je suprotno od „veliki“? i sl.)

Što se tiče brojeva, dijete treba da zna da broji do 20, unaprijed i unazad, da piše brojeve u nizu, kao i da sabira i oduzima do 10. Potrebno je da umije da prepozna simbol broja, kao i da poveže količinu da određenim brojem. Zna da reprodukuje do šest brojeva u nizu unaprijed i do četiri unazad.

Dijete treba da zna prostornu i vremensku orjentaciju, odnos manje i veće, da sklapa cjelinu od deset djelova i da razvrstava oblike po boji i obliku.

Do polaska u školu, dijete treba pravilno da izgovara sve glasove, ali ako postoji problem u artikulaci, može da se ispravi odlaskom kod logopeda.

Ukoliko dijete ima problem sa pisanjem grafomotornih vježbi u određenim linijama, sa imenovanjem velikih i malih slova, imenovanjem brojeva, podjelom riječi na glasove i slično, potrebno je da se obratite stručnjaku za mišljenje. Takođe, pomoć vam je neophodna ako vaše dijete ne zna da kaže koliko ima godina, ako ne zna kada je jutro, a kada veče, kada se kaže “Dobro jutro”, a kada “Dobro veče”. Jedan od problema koji, takođe, može da se riješi odlaskom kod logopeda je ako dijete ne poznaje prostorne i vremenske orjentacije. Neki roditelji koji bi željeli da dijete pripreme za polazak u školu i pored velike želje i volje nemaju dovoljno vremena da se sami posvete pripremi. Zbog toga postoje stručnjaci koji pripreme rade sistematski, roditeljima izlažući plan rada sa djetetom, plan evaluacije rada sa djetetom i prateći dalji napredak djeteta nakon programa. Međutim, nije dovoljno samo pripremiti dijete prije polaska u školu, već i pratiti to kako se dijete snalazi tokom prvog razreda (a i kasnije).

 

Tagovi

3 Komentara na "Šta sve dijete treba da zna prije polaska u školu?"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend