Dom ljudi određene zvukove vezuju za boje

Dizajneri su uredili sobu u skladu sa različitim muzičkim žanrovima

Da li vas neka boja asocira na broj 5? Ili možda neke predmete, ili čak ukus, uvijek vezujete za određenu boju? Ovaj fenomen nije toliko rijedak (doživljava ga između 5% i 15% odraslih ljudi) i potpada pod sinesteziju, odnosno spajanje čulnih utisaka. Jedna od najčešćih formi sinestezije je hromestezija, koju imaju ljudi koji određene zvukove vezuju za boje.

Ljudi sa sajta za redizajniranje domova HomeAdvisor odlučili su da osobe koje doživljavaju fenomen hromestezije konsultuju za svoj novi projekat.

Oni su, naime, od nekoliko takvih osoba tražili da slušaju pjesme različitih muzičkih žanrova i nakon toga navedu koje boje ih asociraju na svaki od njih.

Kada su dobili ove informacije, dizajneri enterijera su na kompjuteru napravili modele jedne sobe koje odgovaraju različitim muzičkim žanrovima.

Pogledajte kako to izgleda i saznajte da li vam više odgovara rok soba, pop soba, rep soba ili možda soba nekog drugog muzičkog žanra.

Send this to a friend