Dom

Kako izgleda vabi-sabi enterijer

Vabi-sabi se može prevesti kao: sirov, nezavršen, ojeden, jednom riječju nedovršen, namjerno ili slučajno.

Još uvijek ne toliko raspostranjeno učenje vabi sabi potiče iz Japana, iz XII i XIII vijeka. Karakteristike ove filozofije između ostalog su materijalizacija duhovnih vrijednosti kroz vrlo specifičnu estetiku, koja kombinuje fizičke elemente sa emotivnim.

Jedan od temelja ove filozofije je i to da se sve u životu stalno mijenja i da ništa nije vječno. Još jedna od osnova ovog učenja je težnja ka jednostavnosti i skromnosti.

Cijeni se minimalizam i sklad prirodnih materijala i oblika. Promoviše se stav da nesavršenstvo odnosno nepotpunost nisu mane, jer ne postoji početak i kraj, već je sve dio beskonačnog životnog ciklusa koji se ponavlja. Prema vabi sabi učenju nesavršenstvo je nešto jedinstveno i neponovljivo, što mu i daje vrijednost.

Svakodnevni stres kome smo izloženi doprinosi činjenici da svako od nas želi da svoj dom pretvori u oazu u kojoj će da uživa. Ovaj novi koncept u dekorisanju nekretnine se direktno oslanja na ekologiju i princip samoodrživosti.

Vabi sabi i feng šui su dva koncepta koja kombinuju fizičke sa duhovnim elementima, a u estestkom smislu traže balans i sklad u domu poput jin i janga.

Vabi sabi ima mnogo subjektivniji pristup koji podstiče da se pronađe vrijednosti u stvarima koje nas okružuju. Tako se za feng šui može reći da je postao obrazac uređenja doma, dok je vabi sabi nešto što ljudi nose u sebi i što zavisi od našeg pogleda na svijet.

Možda najveća razlika između ova dva pravca je to što je kod vabi sabi sledbenika svaka životna etapa podjednako važna, jer je dio životnog ciklusa. Na primjer, kod vabi sabi filozofije uvelo cvijeće nije znak gubitka vitalnosti i nema potrebe da se odmah zamijeni novim svježim cvijećem.

Send this to a friend