Dom

Zidovi koji pošarene kada im se približite

Zahvaljujući inovativnom sistemu LUMIS, zidovi su postali dinamične i interaktivne površine koje emituju najrazličitije svjetleće oblike poput predjela i životinja, koji reaguju na prisustvo ljudi i dodir.

Jedinstveni drveni zidovi koji objedinjuju svijet tehnologije i umjetnosti, djelo su multimedijalnog studija “ENESS”. Dinamični zid ima mogućnost prikaza 15 različitih tema koje su podijeljene na dnevne i noćne.

Tako se, na primjer, na zidu može pojaviti trava koja lagano raste dok posjetioci pored njega prolaze, ili Mjesec sa sovama. Cijeli zid može biti ispunjen raznim oblicima i bojama, a kada nije u upotrebi, zid izgleda kao “obični zid”.


U saradnji sa australijskom arhitektonskom kompanijom “DesignInc”, studio je svoje prve drvene zidove koji emituju svjetlost postavio na novom dječijem odjeljenju bolnice Cabrini u Australiji. Boravak u bolnici može biti traumatičan, naročito za djecu, pa je želja studija bila da svojom instalacijom učine to iskustvo što je moguće prijatnijim za najmlađe bolesnike.

Send this to a friend