Psihologija

Ispoljite svoje emocije, ne hodajte kroz život kao bezdušni roboti

Zadovoljstvo životom zavisi od mnogo čega, a primarno je uslovljeno ophođenjem prema sopstvenim emocijama.

Rađamo se sa već opremljenim osjećanjima, ali ako kroz život idemo kao bezdušni roboti zbunjivaćemo ljude oko sebe.

Da biste to izbjegli, postoji nekoliko rješenja:

Za privatni život veoma je važno pokazivanje osjećanja i prilaženje drugima

Ako to ne činite, djelovaćete hladno, kontrolisano, daleko, nepredvidivo i nestrastveno. Emotivna bliskost i odnos može da se izgradi samo ako osjećanja pokažemo, pričamo o njima i obratimo pažnju na emocije drugih.

Vrlo je bitno otkrivanje stvarnih želja

Pokazalo se da koga su kao dijete zbog pokazanih emocija grdili i vrijeđali, pokušaće da sakrije svako osjećanje, upravo iz straha da ne doživi ponovo iste uvrede. Naći osobu od povjerenja i postepeno se oslobađati bolnih iskustava iz djetinjstva, takođe je veoma važno, kao i to da se izbjegnu krajnosti između sakrivanja osjećanja i njihovom nekontrolisanom prepuštanju.

Ispoljavanje radosti i tuge stvara osjećanje bliskosti i povjerenja

Dijeljenjem radosti i tuge sa drugima pomažemo da stignemo do novih vidika, koji će pomoći da sami sebe bolje razumijemo.

Nije preporučljivo ni ćutanje na poslu

Ipak je mnogima teško da pokažu osjećanja, a pogotovo da o njima i govore. Plaše se da će sebe previše razotkriti, što je apsolutno pogrešno. U komunikaciji s kolegama važno je naći pravu mjeru i prave ljude za svaku priču.

Emocije nikako ne treba sakrivati

Može se stvoriti osjećaj nepovjerenja i udaljenosti. Ko želi da djeluje autentično mora da prepozna svoje emocije i upravlja njima. Da bi naši društveni odnosi funkcionisali, potrebne su nam informacije o osjećanjima druge osobe da bismo mogli da joj priđemo.

Send this to a friend