Psihologija

Ne hodajte kao bezdušni roboti

Zadovoljstvo životom zavisi od mnogo čega, a primarno je uslovljeno ophođenjem prema sopstvenim emocijama. Rađamo se sa već opremljenim osjećanjima, ali ako kroz život idemo kao bezdušni roboti zbunjivaćemo ljude oko sebe, kaže bečki psiholog Julija Umek.

Da bismo to izbjegli, ovaj stručnjak nudi nekoliko rješenja:

* Za privatni život veoma je važno pokazivanje osjećanja i prilaženje drugima. Ako to ne činimo, djelovaćemo hladno, kontrolisano, daleko, nepredvidivo i nestrastveno. Emotivna bliskost i odnos može da se izgradi samo ako osjećanja pokažemo, pričamo o njima i obratimo pažnju na emocije drugih.

* Vrlo je bitno otkrivanje stvarnih želja, jer se pokazalo da koga su kao dijete zbog pokazanih emocija grdili i vrijeđali, pokušaće da sakrije svako osjećanje, upravo iz straha da ne doživi ponovo iste uvrede. Naći osobu od povjerenja i postepeno se oslobađati bolnih iskustava iz djetinjstva, takođe je veoma važno, kao i to da se izbjegnu krajnosti između sakrivanja osjećanja i prepuštanja.

* Ispoljavanje radosti i tuge stvara osjećanje bliskosti i povjerenja. Dijeljenje radosti i tuge sa drugima pomaže da stignemo do novih vidika, koji će pomoći da sami sebe bolje razumijemo.

* Nije preporučljivo ni ćutanje na poslu, mada je mnogima teško da pokažu osjećanja, a pogotovo da o njima i govore. Plaše se da će sebe previše razotkriti, što je apsolutno pogrešno. U komunikaciji sa kolegama važno je naći pravu mjeru i prave ljude za svaku priču.

* Emocije nikako ne treba sakrivati, jer se može stvoriti osjećaj nepovjerenja i udaljenosti. Ko želi da djeluje autentično mora da prepozna svoje emocije i upravlja njima. Da bi naši društveni odnosi funkcionisali, potrebne su nam informacije o osjećanjima druge osobe da bismo mogli da joj priđemo.

Tagovi

Ostavite komentar prvi!

avatar
1000

Send this to a friend