Psihologija

Pogledajte svoj život kroz ove emocije: Šta je sukha, a šta wabi-sabi

Nove riječi za emocije koje do sada nismo umjeli da objasnimo.
U mnogim jezicima svijeta postoje riječi koje nemaju ekvivalente u ostalim jezicima. Kada govorimo o opisu emocija, tu zaista nailazimo na različite riječi koje nemaju odgovorajući prevod na druge jezike. Ali, možemo da ih identifikujemo i njegujemo, da shvatimo da su to posebna iskustva koja mogu da nam obogate i promijene život.

Da li ste ikada osjetili mbuki-mvuki? To je neodoljiva želja da „strgnete odjeću sa sebe dok igrate”. A šta je sa uitwaaien? Ta riječ opisuje efekte šetnje po vjetru. Prva riječ pripada porodici bantu jezika, druga je holandska, i one nemaju ekvivalente u drugim jezicima. Kada stručnjaci govore o ovakvim riječima, oni ih nazivaju neprevodiva iskustva. Ali insistiraju na tome da se što više riječi nauči jer time će nam se ponuditi sve bogatije i rafiniranije razumijevanje sebe.

Prvi rezultati prikupljanja riječi koje iskazuju emocije a nemaju ekvivalent u engleskom jeziku objavljeni su prošle godine u Journal of Positive Psychology.

Upoznajte neke od njih:

Tarab (arapski) – muzikom indukovano stanje ekstaze.

Shinrin-yoku (japanski) – opuštanje proizvedeno kupanjem u šumi, figurativno ili bukvalno.

Gigil (tagalog) – neodoljiva potreba za štipanjem ili stiskanjem nekoga koga volite.

Yuan bei (kineski) – osjećaj kada je nešto potpuno završeno, osjećaj potpunosti.

Iktsuarpok (eskimsko-auletski) – osjećaj iščekivanja nekoga, pri čemu se svako malo provjerava da li je stigao.

Wabi-sabi (japanski) – pronalaženje ljepote u nesavršenstvu i prihvatanje prirodnog ciklusa razvijanja i propadanja.

Saudade (portugalski) – melanholična ili nostalgična čežnja za osobom, mjestom ili stvari koja je daleko u prostoru ili vremenu. Često izražava nezadovoljstvo i potisnutu spoznaju da se ono što je izgubljeno nikada ne može povratiti.

Sehnsucht (njemački) – doslovno znači žudnja za životom, odnosno intenzivna želja za alternativnim stanjima i životnom realizacijom, čak i kad je sve nedostižno.

Dadirri (jezik Aboridžina) – čin pomnog slušanja i dubokog razumijevanja praćen poštovanjem.

Pihentagyú (mađarski) – doslovno znači „opuštenog mozga”, odnosno, opisuje ljude koji su toliko oštroumni da su stalno prepuni sofisticiranih šala i rješenja.

Orenda (jezik Huron Indijanaca) – moć ljudske volje da promijeni svijet, bez obzira na moćne sile, kao što je sudbina.

Send this to a friend