Psihologija

Samoća uništava srce

Istraživanje danskih naučnika sa univerziteta u Kopenhagenu povezuje usamljenost s dvostruko većim rizikom za smrt od bolesti srca.

Novi rezultati su dobijeni na uzorku od 13.463 pacijenta s dijagnozom bolesti srca. Veza usamljenosti i povećanja rizika za smrt je bila nešto izraženija kod žena.

Uz to, usamljene osobe su imale trostruko veći rizik za anksioznost i depresiju.

Naučnici su pri proračunu rizika u obzir uzeli faktore poput prisustva ostalih bolesti, gojaznosti, pušenja i konzumacije alkohola. Po njihovim riječima, dobijeni nalazi su posebno zabrinjavajući zbog sve većeg broja ljudi koji žive sami.

Tagovi

Send this to a friend