Psihologija Skeptik je osoba koja ne tvrdi ništa određeno

Skepticizam, sumnja u objektivnu spoznaju

Skepticizam je filozofsko shvatanje po kome se apsolutno saznanje ili dolaženje do istine smatra isključenim i nemogućim. Filozof Piron iz Elisa za koga se smatra da je bio učenik Anaksarha iz Abdere i da je pratio Aleksandra Velikog tokom njegovog pohoda u Indiju, bio je osnivač skepticizma i isticao da ne smijemo vjerovati svojim čulima. Poznati njegovi bliži i dalji sljedbenici u antici su Arkesilaj, Karnead, Enesidem, Sekst Empirik. Oni su smatrali da je sve znanje subjektivno i relativno pošto se zasniva na opažanju.

U metodičkom skepticizmu sumnja je metoda za oslobođenje od tradicionalnih dogmatskih učenja i izgrađivanje izvjesnosti spoznaje. Tako francuski filozof Rene Dekart kaže na latinskom jeziku cogito ergo sum, što znači mislim dakle postojim. Za njemačkog filozofa Imanuela Kanta skeptička metoda je sredstvo da se um probudi iz svog “dogmatskog dremeža“ i usmjeri prema kritici samog sebe. Blizak skepticizmu je u savremenoj filozofiji britanski filozof Karl Poper svojom teorijom o opovrgljivosti naučnih otkrića.

U kontekstu nauke skepticizam predstavlja nešto mnogo konkretnije. Naučni skepticizam je jednostavno načelo da se tvrdnje ne prihvataju bez odgovarajućih dokaza.

Pojam skeptik uglavnom se odnosi na osobu koja ne tvrdi ništa određeno, nego samo iskazuje svoje mišljenje, često uz ograde i dvoumljenje. To takođe može da bude neko čiji stav prema nepotvrđenim pojavama uglavnom počiva na nevjerovanju ili na odlaganju odluke dok se ne pribave dokazi koji će pomoći u njenom donošenju.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
123
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
123
Gost
123

Naslov je pogrešan i ne odgovara tekstu

Send this to a friend