Ekonomija

Kolateral nije više kriterijum za klasifikovanje kredita

CBCG

Bankarski sektor je u prvom kvartalu ove godine bio stabilan, solventan, profitabilan i visoko likvidan. Nastavljen je trend pada nekvalitetnih kredita i kamatnih stopa, saopšteno je iz CBCG. Savjet Centralne banke Crne Gore je danas donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama. Pojašnjeno je da se predloženim izmjenama odluke obavlja njeno dalje usklađivanje sa relevantim EU propisima i smjernicama Evropskog bankarskog regulatora (EBA).

“Glavna novina odnosi se na ukidanje kolaterala, čak i prvoklasnog, kao kriterijuma za klasifikovanje kredita. To znači da, ukoliko su ispunjeni ostali uslovi za klasifikovanje kredita u grupu nekvalitetnih kredita, kredit mora biti klasifikovan kao nekvalitetan, bez obzira na vrstu kolaterala kojim je obezbijeđen. Predloženim izmjenama se obezbjeđuje da podaci o nekvalitetnim i restruktuiranim kreditima u bankarskom sistemu u Crnoj Gori budu u potpunosti uporedivi sa podacima država članica EU”, saopšteno je nakon sjednice Savjeta CBCG.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za maj 2019. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2019. godini.

CBCG pripremila je Informaciju o uvođenju instant plaćanja i daljem razvoju platnih usluga u Cnoj Gori, u kojoj je opisana namjera dalje modernizacije platnog sistema. Razmatrajući ovaj materijal, Savjet je zaključio da je uvođenje instant plaćanja neophodno, radi obezbijeđivanja preduslova za primjenu savremenih tehnoloških inovacija u oblasti platnog prometa, a u cilju povećanja konkurencije, otvaranja tržišta za nove učesnike, smanjenja troškova plaćanja i smanjenja korišćenja gotovine i plaćanja koja se vrše putem platnih kartica.

“S tim u vezi, Savjet je ocijenio opravdanim da se, uporedo sa izradom radne verzije Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu,  pristupi sagledavanju svih tehničko-tehnoloških zahtjeva za obezbjeđivanje sigurnog i efikasnog poslovanja novih pružalaca platnih usluga i njihovog obaveznog povezivanja sa bankama, u skladu sa zahtjevima iz pomenute direktive”, ističu u CBCG.

Na današnjoj sjednici, usvojen je Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za prvi kvartal ove godine. Prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, u prvom kvartalu 2019. godine je ostvaren realni rast po stopi od tri odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Ocijenjeno je da je ova stopa, iako nešto niža u odnosu na rast zabilježen u prošloj godini, što je posljedica visokog baznog efekta u
posljednjih šest godina, potvrda nastavka dinamičnog rasta domaće ekonomije.

Najznačajniji rast su zabilježili sektori građevinarstva i turizma. Pozitivnim je ocijenjen i trend rast zaposlenosti zabilježen u prvom kvartalu ove godine.

Bankarski sektor je u prvom kvartalu 2019. godine bio stabilan, solventan, profitabilan i visoko likvidan. Nastavljen je trend pada nekvalitetnih kredita i kamatnih stopa.

Savjet je usvojio i Izvještaj o kretanju cijena za prvi kvartal 2019. godine, u kome je istaknuto da je inflacija u Crnoj Gori, mjerena potrošačkim cijenama, u martu 2019. godine, u odnosu na decembar 2018. godine, iznosila 0,7 odsto, što je, najvećim dijelom, rezultat rasta cijena u kategorijama hrana i bezalkoholna pića (2,8 odsto) i prevoz (0,8 odsto). U Izvještaju se, dalje, navodi da se tokom 2019. godine očekuje umjerena stopa inflacije. Modelska prognoza ukazuje da će se inflacija, mjerena preko indeksa potrošačkih cijena, u zavisnosti od mjeseca, kretati u intervalu od 0,2 odsto do 2,8 odsto, sa centralnom projekcijom od 1,2 odsto.

Ekspertska procjena CBCG je slična modelskoj i ona ukazuje da se u ovoj godini može očekivati inflacija u rasponu od jedan odsto do 2,5 odsto.

Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Mila K
Gost
Mila K

Ima jedan dokument,. Ime mu je PBG 2. Sadrži desetak (ili možda po novom devet) zadataka (action points), koji moraju da se ispune. Jedan zadatak ima dodatni zahtjev, što je definisano pod trigger 8. A, u suštini ( kad se sve sabere) ukidanje kolaterala uvodi u rizik banku ,koja je kolateralom zaštitila prelazak sa IAS-a 39 na IFRS 9, a… Više »

Zbunjen
Gost
Zbunjen

Svake godine se govori o nekakvom ekonomskom rastu a ja radim za 400€, kao i prije deset godina. Mozda je problem sto se nisam “snasao”.

697
Gost
697

Je li ovo dusko od radoje rekao? Ako jeste, ne brinem nista. 😂

Send this to a friend