Politika

Abazović odbio sve primjedbe na Ugovor sa SPC; Njegov Kabinet objavio pravnu analizu, pročitajte šta u njoj piše

Dritan Abazović
Dritan Abazović

Premijer Dritan Abazović odbio je sve primjede i sugestije koje su upućene na tekst Ugovora koji Crna Gora treba da potpiše sa Srpskom pravoslavnom crkvom. To proizilazi iz pravne analize koju je medijima danas dostavio Kabinet Abazovića. Nakon svega su iz njegovog Kabineta poručili da oni koji smatraju da ovakav ugovor nije adekvatan njegovu valjanost mogu provjeriti pred nadležnim sudovima.

“Netačno se sugeriše da se država u preambuli „poziva“ na kanonsko pravo kao neposredno obavezujuće, na način da ga nadležni državni organi sprovode, izvršavaju i primjenjuju”, navodi se između ostalog u pravnoj analizi. U analizi se ističe da je pitanje regulisanja odnosa sa SPC odavno izašlo iz strukovne sfere i postalo predimenzionirano političko pitanje.

Iz Kabineta Abazovića poručuju da je vrijeme da se u “potpunosti posvetimo životnim temama u korist svih građanki i građana Crne Gore.”

Pravnu analizu Ugovora sa SPC Kabineta Abazovića prenosimo u cjelosti:

U cilju tačnog i potpunog informisanja javnosti predsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović u više navrata najavio je da će sve primjedbe i dokumenta koja su stigla na adresu Kabineta predsjednika Vlade u vezi sa predlogom teksta Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve biti ispitana i uzeta u obzir u procesu koji prethodi konačnom razrješenju ovog pitanja.

Podsjećamo javnost da je predlog teksta Temeljnog ugovora pripremilo resorno Ministarstvo pravde i da je isti usvojen na sjednici Vlade od 8. jula 2022. godine. U procesu koji je nakon toga uslijedio u javnom diskursu je došlo do raznih interpretacija predmetnog teksta, kako od strane stručnih pravnika, tako i od laičke javnosti. Poseban pečat su dale sve relevatne političke strukture.

Na inicijativu predsjednika Crne Gore, g-dina Mila Đukanovića, predsjednik Vlade je prihvatio da se još jednom analizira tekst predloga Temeljnog ugovora od strane radnog tima pravnika koji bi u razumnom roku dao određene komentare o svim mogućim spornim pitanjima. Radni tim nije formiran iz razloga što su članovi tima koje je kandidovao predsjednik Crne Gore u pripremnoj fazi odustali, iz razloga koje su javno obznanili.

I pored toga, predsjednik Vlade je pozvao zainteresovana lica da dostave primjedbe i eventualne komentare kako bi ovaj proces bio okončan uz punu transparentnost i inkluzivnost.

U periodu nakon odustajanja članova radnog tima, Kabinetu predsjednika Vlade je dostavljeno nekoliko pravnih mišljenja koje se bave analizom teksta predloga Temeljnog ugovora.

Konkretno, dostavljeni su sljedeći dokumenti:
– predlog izmjena teksta “Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve” NVO „Akcije za ljudska prava“ od 26.07.2022.godine (autori pravni saradnici Tatjana Gogić, advokat Veselin Radulović i prof. dr Vesna Rakić Vodinelić),

– pravno mišljenje od 28. 07. 2022. godine (autor Andrej Bracanović LL.M),

– pravno mišljenje o otvorenim pitanjima u vezi sa Temeljnim ugovorom između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve Instituta za uporedno pravo (autori prof. Dr Vladimir Đurić, viši naučni saradnik i Vasilije Marković, master prava)

Suprotno dosadašnjoj praksi, prema kojoj procesi regulisanja odnosa države sa drugim vjerskim zajednicama (Katoličkom crkvom, Islamskom vjerskom zajednicom u Crnoj Gori i Jevrejskom zajednicom u Crnoj Gori) nisu bili podvrgnuti bilo kakvoj vrsti javne rasprave, niti su izazvali veću pažnju bilo stručne ili laičke javnosti, pitanje regulisanja odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom je odavno izašlo iz strukovne sfere i postalo predimenzionirano političko pitanje.

I pored navedenog, zbog potrebe da javnost bude uvjerena da se ovaj proces odvijao uz puno poštovanje pravnog poretka i interesa države, na portalu Vlade će biti objavljena sva tri dostavljena mišljenja.

Istovremeno, Kabinet predsjednika Vlade koristi priliku da se zahvali svima koji su tokom cjelokupnog trajanja procesa iznosili svoje stavove, primjedbe ili sugestije, kroz direktno obraćanje institucijama, javne nastupe, pisanje kolumni i slično, što je u svemu pokazalo otvorenost za javnu debatu koja je neuobičajena za ovakvu vrstu akta.

Iz svega što je dostavljeno, kao ključna sporna pravna pitanja se mogu identifikovati: priroda ugovora u smislu njegove ustavnosti i zakonitosti, naziv ugovora, pitanje javnopravnih ovlašćenja i pitanje navodne „ekstrateritorijalnosti“. Pored navedenih, prepoznata su i druga sporna pitanja, ali su ista manjeg značaja i karaktera.

Prvo pitanje koje se tiče navodno sporne „ustavnosti i zakonitosti“ implicira da je riječ o pravnom aktu koji može biti predmet ispitivanja od strane Ustavnog suda Crne Gore. Ipak, ugovori sa vjerskim zajednicama predstavljaju jednu vrstu sui generis ugovora, sa posebnim specifičnostima koje zavise i od same vjerske zajednice sa kojom se isti zaključuje.

Prema iskazanim stavovima, Temeljni ugovor predstavlja „ugovorni odnos između dvije strane, koji počiva na odredbama Zakona o obligacionim odnosima, te pravila za njegovu primjenu, tumačenje i eventualne sporove povodom njega treba tražiti upravo u tom propisu.“ Samim tim, eventualna ništavost bi se mogla ispitivati pred redovnim sudom, u kom slučaju je moguće da se pojedine odredbe proglase ništavim, dok bi Temeljni ugovor mogao ostati na snazi i bez te odredbe.

Iako je iznijet i stav „da se svaki od ugovora s vjerskim zajednicama može osporavati pred Ustavnim sudom Crne Gore“, nesporno je da konačno stanovište u pogledu svoje nadležnosti može zauzeti isključivo Ustavni sud.

Drugo navedeno pitanje se odnosi na sam naziv ugovora i preambulu, gdje je posebno problematizovana riječ „Temeljni“ kao i određene formulacije u preambuli. Tvrdnja da riječ „Temeljni“ implicira međunarodno pravni karakter ugovora nije obrazložena na bilo koji način, osim sa nejasnim pravljenjem paralele sa ugovorima koje je Crna Gora zaključila sa drugim vjerskim zajednicama.

Tako riječ „Temeljni“ kod ugovora sa Katoličkom crkvom navodno znači da je riječ o međunarodnom ugovoru, dok kod drugih vjerskih zajednica to ne postoji, jer nisu međunarodnih ugovori. Ovako tumačenje nema nikakvo pravno utemeljenje, jer međunarodni elemenat proizilazi iz činjenice da je ispred Katoličke crkve ugovor sa Crnom Gorom zaključila Sveta Stolica, koja je subjekt međunarodnog prava, zbog čega je i ratifikovan od strane Skupštine Crne Gore.

S druge strane, u drugim dostavljenim mišljenjima se navodi da naslov nekog pravnog akta nema samostalno pravno dejstvo, iz njega ne proističu nikakva prava i obaveze i, kao takav, spada u sferu normativne politike, a djelimično i nasljeđa normativne tehnike u pojedinim zemljama (npr. u pojedinim zemljama se propisi označavaju brojevima).

Kod preambule je posebno naglasiti njen pravno neobavezujući karakter, njenu simboličku i proklamativnu ulogu, zbog čega je jezik koji se koristi za izradu preambule svečaniji i uopšteniji nego normativni dio teksta.

Netačno se sugeriše da se država u preambuli „poziva“ na kanonsko pravo kao neposredno obavezujuće, na način da ga nadležni državni organi sprovode, izvršavaju i primjenjuju.

Naprotiv, kanonsko pravo može biti pravno relevantno za državnopravni poredak (npr. kod utvrđivanja svešteničkog statusa, izbora i imenovanja u okviru Crkve i sl.), jer i praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na uvažavanje autonomnih propisa crkava i vjerskih zajednica pri rješavanju pojedinih spornih slučajeva.

Pitanje javnopravnih ovlašćenja je posebno problematizovano, posebno jer naše pozitivno zakonodavstvo ne propisuje izričito što je to javnopravno ovlašćenje. Iz dostavljenih mišljenja proizilazi zaključak da zbog autonomnog statusa koji uživaju, kao i zbog vršenja svih svojih djelatnosti, crkve i vjerske zajednice moraju raspolagati izvjesnim javnim ovlašćenjima.

Naime, povjeravanje javnih ovlašćenja vjerskim zajednicama u oblastima poput socijalnog staranja, kulture i prosvjete, predviđeno je Zakonom o slobodi vjeroispovjesti, a usljed čega nema utemeljenja primjedba o pominjanju javnopravnih ovlašćenja u Temeljnom ugovoru sa SPC, jer se javna ovlašćenja povjeravaju samo zakonom.

Svako vršenje ovih ovlašćenja mora biti učinjeno i sprovedeno u skladu sa pravnim poretkom države Crne Gore, budući da ništa drugo nije ni dozvoljeno.

Pitanje navodne „ekstrateritorijalnosti“ je posebno problematizovano u dopisu koji je dostavila NVO „Akcija za ljudska prava“. U kritičkom sagledavanju ove odredbe, ipak se prepoznaje da „ista odredba postoji u Temeljnom ugovoru sa Sv. Stolicom, a slične odredbe postoje i u dva druga ugovora sa vjerskim zajednicama“.

U drugim pravnim mišljenjima se ukazuje da ova odredba „ostavlja nedoumicu oko toga na koje se bezbjednosne mjere tačno mislilo, budući da ne postoji jasna pravna definicija niti kriterijumi za njihovo jasno razumijevanje“. Ipak zastupa se stav da iz same odredbe nesporno proizilazi „da namjera ugovornih strana nije bila ukidanje primjene crnogorskih zakona (što ekstrateritorijalnost zapravo znači) u objektima i na prostorima koji pripadaju vjerskoj zajednici, već određena vrsta nepovredivosti prostora.“

Smisao odredbe je da vjerska zajednica bude obaviještena o namjeri a se bezbjednosne mjere izvrše. Ovakva formulacija bi u praktičnoj primjeni podrazumijevala naknadno obavještenje ukoliko bi bilo nužno preduzeti takve radnje u prostoru vjerske zajednice. Svako drugo tumačenje bilo bi protivno prinudnim propisima i takva odredba bila bi ništava.

Konačno, prema stanovištima Evropskog suda za ljudska prava, u slučaju da postoje zaklјučeni sporazumi s drugim crkvama i vjerskim zajednicama, izostanak zaklјučivanja sporazuma s crkvama i vjerskim zajednicama koje žele zaklјučivanje takvog sporazuma predstavlјa diskriminaciju kada Vlada za takvo razlikovanje nije imala nikakvo objektivno i razumno opravdanje.

Činjenica je da je proces regulisanja odnosa između Crne Gore i SPC započet 2012. godine, kada se ova vjerska zajednica i zvanično obratila nadležnim organima radi zaključenja ugovora kakav je zaključen i sa druge tri vjerske zajednice. Međutim, u periodu od 10 godina nadležni organi su odbijali da pristupe okončanju ovog procesa, držeći ovu temu koja dijeli društvo otvorenom, kako bi se u kontinuitetu stvarao uskopartijski politički profit.

Zatvaranjem ovog formalno-pravno marginalnog pitanja, koje određenim političkim strukturama dugo vremena služi kao koristan politički alat za destabilizaciju i polarizaciju društva, stvaraju se uslovi da pitanja koja su od suštinskog značaja za bolji život građana dođu u prvi plan, kao i da se fokus sa podjela prenese na zajedničke ciljeve oličene u evropskom putu Crne Gore.

118

avatar
1000
91
27
0
 
103
ProfesorcetinjankaErClantigibaničarnole
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Profesor
Gost
Profesor

Da nijesi to Dritane ti vec potpisao u Bg?

cetinjanka
Gost
cetinjanka

Jasno je da su naše svetinje brutalno otete.

ErCl
Gost
ErCl

Kulturni i sakralni objekti na teritoriji zemlje su vlasništvo te zemlje… Ovdje se diskutuje situacija kao kada bi se diskutovalo da li Notr Dam treba da bude vlasništvo Luteranaca ili Katedrala u Toledu vlasništvo Mormona… Kakva je Crna Gora postala komedija od države i kakvo je ovo glupiranje u 21. vijeku. Prave se svemirske stanice, električna auta i vozila na… Više »

nole
Gost
nole

ovo treba pod hitno hapsiti zato sto poklanja Crnogorsku imovinu Vucicu

Šta šta
Gost
Šta šta

Dps im je nudio kao i ostalima ali za spc to je ne prifatljivo jer oni smatraju CG je njihova i njihovo vlastnistvo a svi mi ostali smo eto gosti u cg i ništa više.

CiNick
Gost
CiNick

Ocito je premijer necim primoran da tekst ugovora ne smije .mijenjat i đa je isti izasao iz kuziné SPC kao i ova “analiza” = okruglo pa na coše0

zoki
Gost
zoki

svima je vidljiva sta ova buda..a radi i sta mu je cilj. Nadam se da Albanci ipak nisu toliko glupi da idu za njim- usao je u opasnu zonu politike a to je rat

Blok
Gost
Blok

Kako ovo nije uhapšeno? Postoji li zakon koji štiti drzažavu od ovakih?

Sandokan
Gost
Sandokan

Niko i nista

Merkur aum omHK
Gost
Merkur aum omHK

Postovani gradjani CRNE GORE! Sve gore navedeno je farsa i nepotrebno. Po zakonu verske zsjednice se tretiraju kao NVO. Iz toga proizilazi da su duzne da funlcionisu u skladu sa Statutom NVO. Za sve nastale nesporazume-probleme, po zakonu o NVO nadlezan je Upravni sud Crne Gore. Prema tome svi gore navedeni intelektualci, blisravih umova, ovde su nepozvani.

Mongro
Gost
Mongro

Napravio si državu đe se javno maše sa četničkim barjacima i zastavama Srbije, i đe se kliče Rusiji! To ti ne smeta? Smetaju ti građani koji se deklarišu Crnogorcima?

minja
Gost
minja

Gas do daske Dritanee ✊♥️

Nije pošla
Gost
Nije pošla

Ugovor pada na Strazbur. Ciaooo.

Risto
Gost
Risto

Je li to to, 21 milion?

ccc
Gost
ccc

Ovaj decko vjerovatno ima neke komolelse od Crnogoraca tokom
Zivota pa ih sad lijeci

Mil ženi goD
Gost
Mil ženi goD

Strašno strašno.

Mil ženi goD
Gost
Mil ženi goD

Strašno.

marius
Gost
marius

Dritko, za tebe je onizi Vidkun Kvisling,simbol patriotizma.

Damir
Gost
Damir

Reci pred narodom sjutra izadji koju investiciju koji posao dobar si uradio za Crnu Goru da narod moze da kaze Dritan je dobar pozitivan zeli dobro Crnogorskom narodu jedan hotel jednog stranca koji je zaposlio nase gradjane u koliko das posten odgovor odmah cu vas glasat odmah a do tada smatram vas losim za nasu drzavu

Tito i Ja
Gost
Tito i Ja

Ihhhj kada bi jos umjeli preko noci podici sruseni most kao u doba Tita , dje bi nam bio kraj 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ali imamo Auto put i opet mi licis na Tita samo sto smo tada znali za lopatu i kramp a danas samo znamo za ove skatule 🤣🤣🤣🤣🤣

Zabjelo
Gost
Zabjelo

Ponasa se kao serif,nadam se da ce brzo u politicku proslost

Tito i Ja
Gost
Tito i Ja

Licis mi i na Putina Samo sto pn ima sada najvece bogatstvo u Sibir a prije su slali tamo neposlusne 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Rodja
Gost
Rodja

Jeli ja umisljam da je DPS doveo Dritana da potpise ovaj ugovor , i kad to uradi resice ga se ko da ga nikad bilo nije . Pa jeli oni misle da je narod toliko glup?!

Tito i Ja
Gost
Tito i Ja

Volim ga jer mi sve vise lici na Tita 🤣🤣🤣🤣 Oce da budemo jedno oko u glavu 🤣🤣🤣🤣 Samo sto sada nosimo na glavu marame da nam usta zatvore a bogami vele struka je to .A u doba Tita smo nosili marame oko vrata da nas bolje zagusi i uvali u dugove a nije bilo od struke Neka ti licis… Više »

Strjelica te fi
Gost
Strjelica te fi

Ti si meni kralj 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Sjutra Srbija
Prekosjutra Albanija
I tako naredne 20 god kao ovi prije tebe .
Vrteska se okrece da se narod ne zalijece ..
Maaaa
Ni Milo ti nista ne može
Bas si kralj 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

JediniSpas
Gost
JediniSpas

Dabogda posle ovoga potpisao ulazak u EU!

Zov klinike
Gost
Zov klinike

I ja bi da mi moze biti
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

500 h God ženiD
Gost
500 h God ženiD

Uzeo pare.

Atos
Gost
Atos

Nije Marović, Vukotić iz Ura

zoki
Gost
zoki

21 milion

500 h God ženiD
Gost
500 h God ženiD

Strašno.

500 h God ženiD
Gost
500 h God ženiD

Strašno šta pise.

Tandaramandara
Gost
Tandaramandara

Tandaramandara broc .
Zabavi da se drugo ne vidi

Ojhaaaa
Gost
Ojhaaaa

A penzije 148 e i svi srecni jer ce biti povecanje koje je inflacija davno popapila
Ali bitno da se narod zabavi sa bombama , madkama. , lutavim majmunima i virusima koji davno zahvatise CG
Ojjjjhaaaaaa

Maitland Niles
Gost
Maitland Niles

Gomila gluposti.
Pada Vlada, a onda zahtjev ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti ovog skarednog ugovora

Rade
Gost
Rade

Zar ovo nije ugovor izmedu drzave u prvom redu i mitropolije crnogorsko primorske koja egzistira u crnoj gori.otkud sad srpska pravoslavna crkva u cg zar ona ne egzistira u srbiji.dakle mitropolija crnogorsko primorska i to je za crnu goru dovoljno nas ne interesuje dalje.pravoslavlje je siri i veci pojam od srbije i njene pravoslavne crkve.zasto bi mi morali sebe vezati… Više »

Bokelj
Gost
Bokelj

Otkud Vatikan u CG?

Terra nova
Gost
Terra nova

Komplikovano je to za tebe čedo.

zoki
Gost
zoki

uporedjujes babe i zabe- malo vise citaj

Mitar
Gost
Mitar

Navodna analiza je djelo autora ugovora tj. SPC.

Luda Simana
Gost
Luda Simana

Dpsdp će srusiti vladu, samo sto nijesu..ne gicajte se zbog Abazovica
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣💪🍻🍻

Mirko
Gost
Mirko

Zasto bih čitao šta piše, Abazovicu svaka cast kad mu može biti. Koga je danas sramota da kaže da na protestu ispred vlade kad se raspravljalo o Temelnom nije bilo stotinjak ljudi. To govori da je narod baš briga za Temeljni. Ko se stidi da kaže da su dps i sdp rekli da ukoliko se usvoji Temeljni na vladi da… Više »

Rodja
Gost
Rodja

Ili bas nasuprot, govori da narod podrzava temeljni.

Cune
Gost
Cune

Jel ovo kostalo 21 milion Dritane

Grim
Gost
Grim

Vrijeme je za URA-u da ode u istoriju, ili da maknu abazovića.
Nećemo prozivat uraše, većina ih je glasala iz dobrih namjera, ali partija je sad Vučićev alat u brzoj destrukciji građanske CG, a nakon toga je džabe sve….

Ćiro
Gost
Ćiro

G Abazovicu,ne potpišete li temeljni ugovor imaćete 200.000 ljudi na protestima,sjetite se kako je bilo.Potpišete li imaćete par stotina na ulicama. Nema dileme šta je činit.

Meta
Gost
Meta

Bilo nekad dok vam je djedo bio ziv. Sad ce vam to ici malo teze… Znate vi to dobro.Jednom vam je proslo, drugi put nece.

Gudbaj
Gost
Gudbaj

Samo ti sanjaj…

zoki
Gost
zoki

ciro ,to je duhovna organizacija,oni kazu ako Bog da, znaci kako Bog odredi a ne ti i ostali navijaci ,koje potpiruju i truju popovi,koji se ponasaju kao imperatori ,cijeli problem je u parama i nekretninama- nemoj da zakasnis sa shvatanjem ,kasno ce biti . Odricanje ,bijeda,siromastvo,skromnost ,humanost su odlike bozijih ljudi – ovi na to ne lice

🇲🇪Stubica🇲🇪
Gost
🇲🇪Stubica🇲🇪

On se čvrsto odlučio na izdaju. Sva ova priča je bila magla za potpisivanje kapitulacije u odnosu na crkvu Srbije. To je sada gotova stvar. Ovaj će nas odvesti u propast!

Tivćanin
Gost
Tivćanin

Muka mi je da čitam. I dalje nemogu da dođem sebi, kako je ovaj mali dobio tako važnu ulogu.
Stotine inženjera, doktora i profesora je pobjeglo iz Crne Gore, a još hiljade ćuti i trpi. Strašno!

Atos
Gost
Atos

Ne ćuti no podržavaju potpisivanje, samo vas mslo i manjine su protiv

Maśa
Gost
Maśa

Ima li nas sestre i braćo Crnogorci? Ili nam se život sveo na komentarisanje po portala i društvenih mreža? Zašto odmah po sramotnom izglasavanju TU nije otkazano povjerenje? Ili nas nema ili smo za sprdnju pa neka rade što hoće.

Reggae
Gost
Reggae

Objasnjenje da peambula nema pravno dejstvo je provizorna. Ona ipak pojacava poziciju SPC po pitanju polaganja prava svojine nad vjerskim objektima. Ne samo pravoslavnim vec i svim hriscanskim.

BMX
Gost
BMX

Matijin Driton je samo izdajnicki i kapitulantski morao da prihvati u cjelosti i bez prava na bilo kakvu primjedbu ono sto su mu popovi litijaski advokati Crkve Srbije napisali i dostavili

Krsto
Gost
Krsto

Normalno da se on lično i njegov kabinet bolje razumiju u pravna i pravnička posla. Idi begaj, što bi rekli njegovi natedbodavci.

Antares
Gost
Antares

Predsjednik može da proglasi vanredno stanje zbog subverzije i veleizdaje. Ima na raspolaganju ministra vojnog, u najmanju ruku.
I da se uhapse počinioci sa svim saradnicima, u saradnji sa partnerskim zemljama kolektivnog sistema odbrane.
Dokaza nam više ne treba, valjda. Vrijeme je da svane.

S'ćoška
Gost
S'ćoška

Pedsjrfnik je potpisao zakon o slobodi Vjeroispovjesti, potpisao je smjenu Ambasadora, potpiso je Tužilački savjet… Potpisao bi ovo da neko greškom ispred njega stavi

Medeni
Gost
Medeni

Cosko, ne potcjenjuj Predsjednika. Stari je to macak.

Ljubav i osveta
Gost
Ljubav i osveta

Toliko ste se VI politicari i bivsi i sadasnji i buduci iz istog ,”””kufera “”” sto iskacete ZGADILI ovome narodu Dok narod jedva preživljava VI se zabavljate kako ce ko odraditi za one koje boli uvo za CG Kada cete ulagati u CG i shvatiti da ne možete vjecno živjeti na racun Evrope …Saljete nas u ropstvo i zaduženja ..Samo… Više »

wertz
Gost
wertz

…samo ti meni objasni jednu stvar…kako potpredsjednik vlade Crne Gore može da izjavi da je njemu prihvatljivo sve što odgovara pravoslavnoj crkvi Srbije…i to stalno ponavlja…za koga on radi…za CG ili…plaćaju li njega građani Crne Gore ili neko drugi….a ti si Abazoviću posebna priča….je si li položio zakletvu da ćeš braniti inerese CG….i radiš li budi iskren…

srda
Gost
srda

Mala ce ti biti ex YU

nepismeni
Gost
nepismeni

kaže dritan odustali ovi što ih milo predloži a ne kaže zašto namjerno je predložio toga markovića da zastupa interese vlade i to osobu koja je u ime crkve učestovala u izradu ustava obični vukarluk

Naroz
Gost
Naroz

Bezobrazluk bez presedana. Porediti ovaj “ugovor” sa konkordatom je neumjesno, prvo SPC je neregistrovana, stvorena pravnim i fizičkim nasiljem nad crnogorskim narodom i državom 1922. godine, i ako ćemo po kanonskom pravu nekanonska crkva, jer pravoslavne crkve moraju pratiti granice država, osim Vaseljenske patrijaršije. Iako osporena od dobrog dijela pravoslavnog stanovništva i gradjana CG, takva crkva a ustvari političko privredno… Više »

Milos bd
Gost
Milos bd

Nijedna druga vjerska organizacija nema preambulu. Ovo samo ponistava mogucnost CPC u CG.
DPS je kriv za ovo. Oni su trazili ovog indijanca.eto om ga

Mira
Gost
Mira

Duša naša poštena….kako on velikodušno poklanja kulturno dobro Crne Gore…

antigibaničar
Gost
antigibaničar

Može mu se, ne poklanja svoje!

biblion
Gost
biblion

Kakav kupus od saopštenja “Kabineta” , odnosno, SPC…pa ovo je SRAMNO!!!

Boni
Gost
Boni

Ateista sam od djetinjsva, ali moram da priznam da sam ponekad zavidjela vjerujucem narodu, jer sam smatrala da im je zivot laksi, kao i razmisljanje o smrti i pokajanju grijeha pre bogom…..Moj svaki , pa i najmanji grijeh nisam trazila da mi iko oprosti i nosim ga u sebi sa zeljom da ga ne ponovim i vjerom jedino u ljubav… Više »

Okle2
Gost
Okle2

Ovo vam je zavrsena prica. Nego da se bacimo na ciscenje birackih spiskova jer nema ludje stvari no da nam glasaju ljudi koji odje ne zive.

El Nepotista
Gost
El Nepotista

A ti misliš da si temeljnm arhivirano problem, kratki? Griješiš, tek si ga sad doveo do usijanja. Ne rješavaju se problemi nametanjem volje jedne strane drugoj, neznalica

Veljko
Gost
Veljko

Potpisi slobodno, vecina gradjana je za.

Bjelopavlići
Gost
Bjelopavlići

Obiće ti se o glavu taj temeljni svima,koji ste ga takvim pripremili sa vučićem i ostalima iz DF i snp.Pi sa kim udišemo vazduh.

DONKEY DONG
Gost
DONKEY DONG

Ada ne brinite ljudi,nece dozvolit UA i Demokrade hahahaha

Vinka
Gost
Vinka

Ne potpisuj Dritane i dobices tv od cak 60 inca. Moze li?

Commentator
Gost
Commentator

Ova Vlada je trajala kraće od one prethodne, iako je imala šansu da ostane duže. Zahvaljujući Abazoviću, koji je sve svoje djelovanje podredio interesima SPC i Srbije, odnosno interesima Aleksandra Vučića, svoga brata i sopstvenome, umjesto državi Crnoj Gori, mi i dalje nemamo nikakvog napretka prema EU, ali imamo prema srpskom svetu. Zato ovu vladu treba odmah srušiti, ne čak… Više »

Kotor🇲🇪
Gost
Kotor🇲🇪

Nek dovede da mu pjeva Baja mali, i trubače dok potpisuju.E na što si došla Cg da jedno balavče mjenja u Cg nešto za šzo su se borili Crnogorci stari ljudi.

Tajfun
Gost
Tajfun

Gospidine Abazovicu,podpisete li trmeljni ugovor u ovoj formi,protjeracemo Srpsku Pravoslavnu Crkvu iz Cetinjskog Manastira.

Stara Podgorica
Gost
Stara Podgorica

Oćeš 🙂

Okle2
Gost
Okle2

Podpisi 😂😂😂

Kokot
Gost
Kokot

Uh.,.,.. nemoj kada te molimo

CRNOGORAC
Gost
CRNOGORAC

TKo je nećemo dozvoliti Dritane da nam prodaješ imovinu Crne Gore drugoj državi , prikoči malo nijesi ti najpametniji u ovoj državi .Mnogo si dozvolio sebi radi svojih ličnih interesa radiš protiv naše države. NEĆEMO TO DOZVOLITI BUDI SIGURAN.

Mins
Gost
Mins

Bravo Dritane.

SOS
Gost
SOS

Valjda si pitao roditelje dali si ti pravoslavac ili musliman ako si musliman Albanskog porijekla moje je mišljenje da netreba da se petljaš u odore Svetog Petra Cetinjskog i velikog mitropolita Petra Petrovića Njegoša … neće tebe pokrivati bivše zvanje nekog premijera ni neki sudovi tvoji i DF Dritane sudiće ti Crnogorski narod zapamti !

Niro
Gost
Niro

Zelim ti dugu robiiju

Valter
Gost
Valter

Ma naravno, pravac izdaja!

Milovan
Gost
Milovan

Nema ovdje ništa nejasno niti sporno. Ugovor je podložan provjeri svih naših i međunarodnih sudova. Kome se ne sviđa tužbu sudu, potpisnici neka brane pred sudom. Sve mirno i u skladu sa demokratiom.

🇲🇪Stubica🇲🇪
Gost
🇲🇪Stubica🇲🇪

Ugovor je prije svega baziran na lažnom kontinuitetu i istoriJi. O čemu ti?

Crnogorka
Gost
Crnogorka

Sve je sporno, Milovaneeee, sve! Sporno je i Bogu je plakati!

Pero
Gost
Pero

Vlada pada i ovim svesno rusite evropski put CG.

MarshalDuklje
Gost
MarshalDuklje

Ugovor je odlican, nista mu ne fali a i nije posebno bitan za narod u Crnoj Gori, kao sto nijesu bitni ni ostali ugovori sa drugim vjerskim zajednicama ! Bitniji je to sto su politicari u cg zasticeni kao medjedi i niko im nista ne moze !

Crnogorka
Gost
Crnogorka

Druge crkve mirno i dostojanstveno obavljaju svoj posao a SPC ruši Crnu Goru i genocidno se ponaša prema Crnogorcima!

Ojhaaaa
Gost
Ojhaaaa

Bravo
Upravo tako

Lipa
Gost
Lipa

To Dritane tako treba samo jako vrijeme je…

Da znas
Gost
Da znas

Nije vrijeme, VREME je … blago ti u pamet

Drago
Gost
Drago

Zavrsio si ti bavljenje politikom Abazovicu,bar u Crnoj Gori.

Saša
Gost
Saša

Boga se ne boji, ljudi se ne stidi.

Milena
Gost
Milena

Bas me interesuje je li se Vucic umorio,dok je ovo pisao,da niste sto preskocili strucnkjaci kad ste prepisivali obvaj tekst,sad mozemo u Evropu,je li urasi,nece biti.

Djuro
Gost
Djuro

Ovo nije pravna vec sramna analiza iz popovskih pera. Ok junacino bas se divim tvojom hrabroscu, mada si sefovima obecao da neces skovo prom8jeniti i lijepo je da bar njih ne varas. Vidjecemo sto ce nasi i medjunarodni sudovi reci o ovom sramnom i jednostranom ugovoru a ja ti toplo preporucujem da vec trazis dobrog advokata.

dragi
Gost
dragi

Sve očekivano,napisala militantna,okupatorska srbijanska sekta mišljenje za Abazovićev kabinet.Ovakva pravna analiza može se tumačit kao ismijavanje intekta crnogoraca.Potpisom ovako sročenog ugovora radi Abazović školski primjer veleizdaje što se sankcioniše krivičnim zakonom.Samo razmišljaju kako uništit sve što je crnogorsko.

Kako da ne
Gost
Kako da ne

Ako je preambula “nebitna”, što je navedena?
Maknite “nebitne” djelove ugovora.

Observer
Gost
Observer

Srecno sa klinikom. Srdacno tvoj AV!

Vinka
Gost
Vinka

Nase najvaznije zivotno pitanje sada je da te skinemo sa te funkcije i nadlezni se pozabave tvojim rabotama.

Mins
Gost
Mins

Falice vam poslanici,manjina ste.

Ja ko
Gost
Ja ko

Putuj igumane. OBURADAJ

Crnogorka
Gost
Crnogorka

Nista ne vjerujem Abazovicu

slanik
Gost
slanik

opet isprazni populizam
oce šišnjar da uradi sto mora pa a……..
isti ovakav i sa CPC

Ivangrad
Gost
Ivangrad

Kakav kabinet takva i analiza. Ima li taj kabinet imalo obraza i hrabrosti da se suprotstavi ociglednoj izdaji kudravog pajaca koji je, trenutno, premijer. Nadam se jos kratko.

Narcis Zgubidan
Gost
Narcis Zgubidan

Skočit će ovi ugovor i vam i nama na nos,bili živi pa viđeli.

Veljko
Gost
Veljko

Svako slovo pisali advokati crkve i naravno sve naopako i protiv naseg pravnog sistema. Bila bi ovo pravna lakrdija od misljenja da nije ovako vazno pitanje. Dakle sve ostaje isto, dzaba ste pisali ja sam obecao u Brogradu da se ni slovo nece promijeniti i evo ispunjavam obavezu. Slovo privremeno nece, sud ce ga oburdati a tebe i druzinu smjestiti… Više »

Ja ❤🇲🇪
Gost
Ja ❤🇲🇪

E nesoju jadni ides ti polako ali sigurno put spuza

Bodin
Gost
Bodin

Mnogo ste napisali a nista niste rekli- objasnili…???

delboj
Gost
delboj

Potrci Dritane, prepisi imovinu, zemlju, crkve i hramove Vucicu da ti se ne naljuti i objavi nesto lose o tebi.

Cetinje
Gost
Cetinje

Ovo je sasvim korektno sad…da se ovo zavrsi i da nastavimo normalno zivjet

Djomaa
Gost
Djomaa

Jes kako da ne.

biblion
Gost
biblion

Daleko si ti od Cetinja, predaleko…

Komentator
Gost
Komentator

Micite nam vise ovoga Dritana, da ga ne gledamo (glas naroda)

Mins
Gost
Mins

Gledaces ga jos dugo i dugo,mozda kao predsednika Crne Gore.

Send this to a friend