Politika

Katnić obećao da će podnijeti ostavku ako ne ispuni očekivanja u slučaju terorizma

milivojekatnic.jpg

Ako postoji jedan dokaz da sam ja prekršio naša načela i ako tužilaštvo ne ispuni očekivanja u slučaju terorizma ja ću momentalno podijeti ostavku, poručio je Glavni specijani tužilac, Milivoje Katnić na današnjem panelu „Uloga Specijalnog državnog tužilaštva u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala”.

“Tužilaštvo je najrazrađeniji sistem, taj sistem ima mjere koje se stalno kontrolišu. Ja i da hoću ne bih mogao zloupotrebljavati pravo a da to ne bude otkriveno. Sve što tužilaštvo radi je mjerljivo i kontrolisano, te dolazi pred sud koji je nezavisan i na tom sudu se sve potvrđuje, poručio je  Katnić.

“Specijalno državno tužilaštvo koje nakon što je od specijalnog odjeljenja postalo nezavisna institucija funckioniše u skladu sa svim pravilima i pravnim sistemom koji je usklađen sa najboljim praksama savremenog svijeta. Unutrašnje pravo koje poštuje međunarodno priznate konvencije funkcioniše na najvećem nivou i ne daje mogućnosti suprostavljanju već je usklađeno sa međunarodnim normama, dok su sve institucije u pravnom sistemu dobro postavljene i imaju mogućnost da na osnovu pravnog sistema vrše dužnosti za koje su određene i gone počinioce krivičnih djela”, ocijenio je Glavni specijalni državni tužilac Milivoje katnić na današnjoj konferenciji CDT-a „Uloga Specijalnog državnog tužilaštva u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala”.

Ipak, kako ocjenjuje Katnić, Specijalno državno tužilaštvo je trenutno preopterećno količinom predmeta, te on smatra da bi se polje koje pokriva trebalo smanjiti.

“Dio nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva je takođe rješavanje krivičnih djela za koje se sumnjiči da je odgovoran neki javni funkcioner. Kod nas skoro da nema funkcionera ili djelatnosti koja nije obuhvaćena trenutnim obrazloženjem. Podsjetiću da je SDT za proteklih godinu dana formiralo 698 predmeta a 97 predmeta protiv 182 lica iz dijela koja mi uopšte ne bi trebali da pokrivamo. Mi smo dostavili Ministarstvu pravde predlog za smanjivanje kriterijuma koje bi opisivalo javnog funkcionera i tu čekamo odgovor. Ohrabrujemo Ministarstvo pravde da sagleda naš predlog i da izađe u susret jer bi se time znatno poboljšala efikasnost SDT-a”, ocijenio je Katnić.

Katnić je govorivši na današnjem panelu naveo da tužilaštvo piše detaljne izvještaje o svim aktivnostima koje sprovodi, ali dodao da bi se na tim izvještajima trebalo poraditi.

“U izvještajima bi trebalo označiti značajan dio gdje bi se govorilo o problemima, predlozima i potencijalnim rješenjima. Takođe izvještaji bi trebali da budu dostupni svima putem informacionih tehnologija, na našim sajtovima i trebali bi da budu tako sačinjeni da svaki građanin može da ih razumije kada ih pročita”, kazao je Katnić.

Glavni specijalni državni tužilac je odgovarajući na kometare dijela javnosti da tužilaštvo zloupotrebljava svoj položaj, naročito u postupku protiv optuženih za terorizam, kazao da je svaki korak tužilaštva dokumentovan i da sve i da hoće ne bi mogao zloupotrebljavati sistem a da to ne bude otkriveno.

“Svako tužilaštvo ima veliku moć. Prije svega treba istaći da kad se kaže da je atletika kraljica sportova to se odnosi na mogućnost da preko mjerljivih procedura utvrde da li je jedan takmičar u desetini sekunde bio bolji od drugog. Po sličnom sistemu radi i tužilaštvo. To je najrazrađeniji sistem koji ima određene mjere. Sve te mjere su kontrolisane i dokumentovane. Ja i da hoću ne bih mogao zloupotrijebiti pravo a da to ne bude otkriveno. Sve što tužilaštvo radi je mjerljivo i kontrolisano. Tužilaštvo sa svojim predmetima dolazi pred Sud koji je nezavistan i sve što radi tamo se potvrđuje. Tužilaštvo može da odredi zadžavanje i pritvor na određeno vrijeme ali i te odluke preko određenim pravnih koraka mogu doći do provjere vijeća Suda. To su mjerila koja su neprikosnovena i sve mimo toga je priča druge strane jer tužilaštvo radi sa optuženima, sa kriminalnim strukturama i ne može se dati ista ravan tužilaštvu i toj drugoj strani. Takođe bitno je napomenuti da jedan segment vladavine parava je da tužilac nema diskreciono pravo. Ono je u Crnoj Gori ozbiljno tretirano. Naveo bih da je do sada svaka optužnica SDT-a potvrđena pred Sudom a imamo i mnogo presuda koje su potvrđene”, kazao je Katnić.

On je dodao da kako god ljudi gledali na sporazume o priznanju krivice oni samo pokazuju nivo ozbiljnosti optužbe.

“Kako god neko gledao na sporazume o priznanju krivice, naročito kod nedavnog događaja koji je u centru pažnje, ti sporazumi postoje o ozbiljnosti postignute optužbe. Oni su prije svega potvrđeni i pravosnažni ali i dokazuju da su postojali dokazi koji bi kasnije inkriminisali lica. Mi ne djelujemo ni vjerski ni nacionalno već prema počiniocima krivičnih djela. Ti počinioci nažalost imaju mogućnost da preko medija koriste određene činjenice kako bi zamaglili pravu sliku i tvrdili kako je tužilac osvetoljubiv i kako iskače iz svojih nadležnosti. Mi koristimo prava koja su nam data i ništa više od toga. Naravno da tužilaštvo danas ima mnogo veća prava nego ranije to je činjenica. Ali tim pistupom mi možemo da djelujemo u realnom vremenu i on daje dorbe rezultate. Kao što smo mogli da vidimo mnogi ne vjeruju u našu temeljnost i ekspertizu pa odbiju sporazum u početku te izađu u javnost kako mi manipulišemo. Kasnije tokom postupka shvate da imamo neoborive dokaze i onda žele da promijene mišljenje ali ne postoji vremeplov kojim bi vratili vrijeme i tada za njih bude kasno. Ako laže koza, ne laže rog a rog je materijalna činjenica protiv koje se ne može. Moj rad je javan i sve se može prekontrolisati,”, istakao je Katnić.

Send this to a friend