Politika

Brajović: Skupština, druge nadležne institucije i građani, pažljivo će pratiti aktivnosti Savjeta

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović otvorio je danas konstitutivnu sjednicu novoizabranog Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije. On je  izrazio očekivanja da će Savjet raditi odgovorno i profesionalno, te da će sa velikom posvećenošću ostvariti najbolje rezultate, koji su u interesu građana Crne Gore.

“Vjerujem da ste svjesni odgovornosti koju preuzimate izborom za člana Savjeta, kao i činjenice da je fokus javnosti značajno usmjeren ka radu Savjeta i same Agencije za sprječavanje korupcije. Siguran sam da ćete svojim profesionalnim i odgovornim radom doprinijeti da i Savjet i Agencija odgovore obavezama koje stoje pred vama u narednom periodu, a njih će biti sve više kako se približavamo Evropskoj uniji”, naveo je predsjednik Brajović.

Tokom uvodnog obraćanja, predsjednik Brajović podsjetio je članove Savjeta da je Skupština sa svog stanovišta preuzela sve neophodne pretpostavke kako bi Savjet bio izabran na najbolji mogući način. On je naglasio da će Skupština Crne Gore i druge nadležne institucije, kao i građani pažljivo pratiti aktivnosti Savjeta.

Tokom razgovora, sagovornici su razmijenili mišljenja  o budućem radu Agencije, na osnovu Zakona o sprječavanju korupcije. Poseban akcenat stavljen je na izbor predsjednika Agencije i dogovoreno je da se izbor predsjednika obavi na prvoj narednoj sjednici Savjeta u punom sastavu.

Skupština Crne Gore izabrala je Gavrila Čabarkapu, Zlatka Vujovića, Momčila Radulovića, Goranku Vučinić i Rifata Hadrovića za članove Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini.

On je danas, komentaripući usvojene izmjene odluke o Odboru za sveobuhvatnu reformu izbornih i drugih zakona, kazao da  predstavljaju još jedan korak ka tome da parlament funkcioniše u punom sastavu i da se onemogući “da neki imaju izgovore za neučestvovanje u radu Odbora.

M.D. 

Send this to a friend