Politika

Crna Gora ponovo stekla aktivni status u Partnerstvu za otvorenu upravu

Crna Gora ponovo je stekla aktivan status u incijativi Partnerstva za otvorenu upravu (OGP), saopšteno je iz Ministarstva javne uprave.

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović primila je pismo Sanjay Pradhana, glavnog izvršnog direktora Partnerstva za otvorenu upravu u kom se navodi ova informacija.

Status u OGP stupio je na snagu 20. novembra.

“Sa velikim zadovoljstvom smo primili vijest da je Vlada Crne Gore usvojila novi Nacionalni akcioni plan za sprovođenje inicijatve Partnerstva za otvorenu upravu”, navodi se u pismu.

Ministarstvo javne uprave je nakon odluke Vlade da bude koordinator ovog procesa preuzelo aktivnosti na izradi novog Akcionog plana u okviru inicijative Partnerstva za otvorenu upravu, u junu ove godine.

Operativnu i vodeću ulogu u izradi Akcionog plana ima novi Operativni tim koji čine predstavnici Vlade na nivou visokorukovodnog kadra i savjetnika predsjednika Vlade i potpredsjednika Vlade, kao i pet predstavnika NVO sektora, a UNDP u Crnoj Gori pružio je ekspertsku podršku pri izradi Nacionalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu.

Učešćem u OGP inicijativi Crna Gora se usmjerava na pet ključnih obaveza: poboljšanje javnih usluga, učešće građana, pristup informacijama – otvorenost organa državne uprave, efikasnije upravljanje javnim resursima i povećanje javnog integriteta.

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave.

Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine, i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi.

Send this to a friend