Politika

Delegacija Skupštine u posmatračkoj misiji na izborima u Azerbejdžanu

Foto: Skupština

Delegacija Skupštine Crne Gore pri Parlamentarnoj skupštini Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, na čelu sa šefom delegacije poslanikom Slavenom Radunovićem, učestvovala je u posmatračkoj misiji PS OEBS-a povodom prijevremenih predsjedničkih izbora u Azerbejdžanu, 7. februara 2024. godine. U posmatračkoj misiji učestvovali su i članovi delegcije Skupštine Crne Gore pri PS OEBS, poslanici Jelena Nedović i Amer Smailović.

Posmatračku misiju činilo je preko 80 posmatrača, iz 26 zemalja, na čelu sa šeficom delegacije Parlamentarne skupštine Danijelom De Rider (Danijela De Ridder) – Njemačka. Specijlni koordinator misije bio je Artur Gerasimov (Ukrajina).

Izbori su bili od istorijskog značaja jer su održani na ukupnoj teritoriji Azerbejdžana.

Delegacija Crne Gore bila je dio međunarodnog posmatračkog tima raspoređenog za posmatranje izbornog dana u Bakuu i okolnim mjestima.

Parlamentarci OEBS-a sarađivali su blisko sa kolegama iz Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Posmatranje izbora PS OEBS-a predstavlja važan doprinos konsolidaciji demokratije u regionu OEBS-a i jednu od najvažnijih djelatnosti ove organizacije. Glavni cilj misija za posmatranje izbora je u procjeni izbornog procesa u odnosu na demokratske obaveze i standarde koje su sve države OEBS-a prihvatile.

Send this to a friend