Politika

DRI: Partije duguju skoro milion i po eura, najviše SNP

Kovačević

Državna izborna komisija objavila je godišnjii finansijski izvještaj za 2017. godinu koji je pokazao da 24 partije u Crnoj Gori duguju ukupno 1,42 miliona eura, a najviše neizmirenih obaveza ima Socijalistička narodna partija 313,4 hiljade ili 22 odsto.

Senator Državne revizorske institucije Nikola N. Kovačević kazao je da Nova srpska demokratija duguje 307,3 hiljade,  Demokratska Crna Gora 198.000 eura, Demokratska partija socijalista 119,6 hiljada, Socijaldemokratska partija 99.000 eura,  Socijaldemokrate 64.000 i Građanski pokret URA skoro 62.000 eura.

Ove partije su u 2017. godini ostvarile prihode veće od 10.000 eura.

“Na finansijsku reviziju dato je 17 pozitivnih mišljenja i sedam uslovnih, dok je na reviziju pravilnosti dato devet pozitivnih, pet uslovnih i deset negativnih mišljenja. Godina je bila rekordna po broju negativnih mišljenja”, rekao je Kovačević.

Sedam revidiranih partija, kako je rekao, nije realno planiralo prihode i troškove u odnosu na ostvarene, a to su Demokratska unija Albanaca, Demokratska partija, Demokratska narodna partija, Socijaldemokrate, Pokret za promjene, Albanska alternativa i Liberalna partija.

“DEMOS i Crnogorska nijesu finansijskim planom definisali iznos planiranih prihoda i rashoda, dok DEMOS, Demokratska partija i Socijaldemokrate nijesu Programom rada definisali godišnje aktivnosti koje planiraju sprovesti za 2017.godinu”, naveo je Kovačević.

Revizijom je, kako je ukazao, utvrđeno da su Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, GP URA, Radnička partija i Pokret za promjene vršili prenos sredstava sa redovnog računa na izborni račun nakon konačnih rezultata izbora, što nije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Kovačević je dodao da su Nova srpska demokratija i Pokret za promjene prikupili prihode od priloga fizičkih lica u većem iznosu od Zakonom utvrđenog limita.

“Demokratska Crna Gora, Nova srpska demokratija, DEMOS, Crnogorska, GP URA i Albanska alternative su ostvarili troškove izborne kampanje u većem iznosu od Zakonom utvrđenog limita. Pet revidiranih političkih subjekata, a to su Demokratska Crna Gora, DEMOS, Socijalistička narodna partija, Crnogorska i GP URA su sa računa za redovno poslovanje plaćali dio troškova izbornih kampanja, što nije u skladu sa članom 18 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja”, naveo je Kovačević.

U poslovnim knjigama revidiranih partija iskazana su potraživanja u ukupnom iznosu od 501.000 eura.

Kovačević je istakao da je utvrđeno da subjekti revizije vođenje poslovnih knjiga ne obezbjeđuju na jedinstven način i iskazivanje finansijskih transakcija vrše po različitim računovodstvenim načelima, zbog, kako je pojasnio, nepostojanja regulative kojom bi se uredilo poslovanje, što otežava rad političkih subjekata i vršenje revizije.

“Revizijom je utvrđeno da 16 političkih subjekata, koji su upisani u Registar političih partija Ministarstva javne uprave, nijesu u skladu sa članom 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja DRI dostavile Godišnje finansijske izvještaje za 2017. godinu”, kazao je Kovačević.

On je istakao da su kod 13 revidiranih političkih subjekata utvrđene nepravilnosti u dokumentovanju troškova, istakavši i da su prošlu godinu obilježili i grubi napadi na DRI i pojedine senatore.

2

avatar
1000
2
0
0
 
2
Protestantmarius
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Protestant
Gost
Protestant

SDP ispade najčistija u CG.

marius
Gost
marius

E pa ukinite im plate i ove pare sto ih sleduju, pa se naplatite. Toliko im se para daje , a ovamo sto cine, nista sem sto urnisu CG i zavadjaju narod koji ne zna kako kraj s krajem sastavit . Otvaraju se narodne kuhinje za ljude koji nemaju sredstava da se prehrane. Ni u ludilu nisam moga pomislit da… Više »

Send this to a friend