Politika

Drljević: Uvažiću svaki prijedlog civilnog sektora u procesu EU integracije

Civilno društvo je svojim znanjem i iskustvom dalo snažan doprinos procesu evropske integracije Crne Gore i očekujemo njihovo aktivno partnersko učešće i u narednom periodu, ocijenio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom, Aleksandar Drljević, na prvom sastanku sa predstavnicima nevladinih organizacija.

Cilj sastanka bio je razgovor o dosadašnjim učincima u pregovaračkom procesu, ulozi i uključenosti nevladinih organizacija, te potrebi intenziviranja i unapređenja saradnje u narednom periodu.

Glavni pregovarač je istakao da prepoznaje ulogu i kapacitete NVO-a u pregovaračkom procesu, podsjetivši da je saradnja Vlade i civilnog sektora u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji posebno ojačana kroz učešće njihovih predstavnika u radnim grupama za pripremu pregovora, ali i drugih tijela formiranih sa ciljem izrade i praćenja određenih politika.

„Veoma vrjednujemo ono što rade nevladine organizacije na polju evropske integracije. Svjesni smo da je za mnoge stvari potrebno vrijeme. Na zajedničkom smo zadatku, kako bi širili dobre ideje i zajedno došli do cilja. Važno je da postoji dobra volja sa obje strane za unapređenje saradnje, a nevladine organizacije mogu računati na moju otvorenost i uvažavanje svakog njihovog predloga“, poručio je Drljević.

Predstavnici nevladinih organizacija su ukazali na spremnost da nastave da doprinose procesu pristupanja, ali i na potrebu za većom transparentnošću rada pregovaračke strukture, posebno u pogledu objavljivanja dokumenata iz pregovaračkog procesa.

Predložili su uvođenje statusa posmatrača u radnim grupama za predstavnike nevladinih organizacija, kao dodatnog mehanizma njihove uključenosti i doprinosa procesu, ukazujući i na potrebu revidiranja akcionih planova za 23. i 24. poglavlje.

Oni su zadovoljni inicijativom glavnog pregovarača za održavanje sastanka i intenziviranje dijaloga, te smatraju da bi to trebalo da bude praksa na nivou cijele pregovaračke strukture.

Učesnici sastanka su zajednički ocijenili da je prostor za saradnju veliki i da partnerski odnos mora biti zasnovan na povjerenju i komunikaciji, što je, zaključuju, preduslov razvoja i napretka u pristupanju EU.

Ž.N.

Ostavite komentar prvi!

avatar
1000

Send this to a friend