Politika Vlada odobrila

Državnoj izbornoj komisiji 70.000 eura zbog koronavirusa

Vlada

Vlada je danas, bez održavanja sjednice, odobrila preusmjerenje sredstava 70.000 eura sa Tekuće budžetske rezerve na Državnu izbornu komisiju.

Kako je saopšteno iz Vlade, Državna izborna komisija je obavijestila Skupštinu Crne Gore i Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti da je zbog epidemiloške situacije i zdravstvenih preporuka morala da za rad na sprovođenju parlamentarnih i lokalnih izbora obezbijedi prostorije u skladu sa epidemiološkim standardima, u koje mogu biti smješteni svi očekivani učesnici u izbornom procesu.

Takođe, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijeta je Odluka o donošenju Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor s Izvještajem sa javne rasprave.

“Izradom Prostorno-urbanističkog plana, kojim su integralno sagledani i analizirani svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora, stvoreni su uslovi za kvalitetno upravljanje prostorom i njegovo koriščenje u skladu sa prostornim mogućnostima i prirodnim i kulturnim potencijalima. Obezbijeđeni su uslovi za valorizaciju prostora uz poštovanje smjernica koje proizilaze iz zakonske regulative i svih dokumenata koji se odnose na zaštitu prirode i kulturnog nasljeđa”, navode u Vladi.

Donijeta je i Odluka o izmjenama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Nikšić.

Izmjene i dopune PUP-a opštine Nikšić pokrenute su na osnovu inicijative Opštine, kako bi se zadovoljili mnogobrojni investicioni interesi građana, ali i javni interes lokalne uprave koji se odnosi na infrastrukturne projekte.

“Prvobitne izmjene obuhvatale su područje Generalne urbanističke razrade koja je sastavni dio PUP-a Nikšić, i to katastarske opštine: dio KO Vir, dio KO Rastovac, dio KO Miločani, dio KO Brezovik, dio KO Glibavac, KO Mokra Njiva, KO Kočani, dio KO Stubica, dio KO Krnjača, dio KO Štedim, KO Nikšić, dio KO Rubeža, dio KO Ozrinići, KO Kličevo, KO Straševina. Međutim, u toku procedure za izradu ovog planskog dokumenta javila se potreba za definisanjem trase regionalnog puta Nikšić-Cetinje, sa priključenjem na Magistralni put M3, dionica Podgorica-Nikšić u naselju Bogetići, lokalitet Paprati, koja bi prolazila kroz katastarske opštine Bogetići, Drenovištica i Milojevići. Budući da se navedene katastarske parcele nalaze izvan Generalne urbanističke razrade, neophodno je proširiti obuhvat Izmjena i dopuna PUP-a na cjelokupnu teritoriju opštine Nikšić”, istakli su u Vladi.

Usvojena je Informacija o neophodnosti plaćanja troškova pružanja usluge karantina preduzeću Comp Comerc i Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da troškove karantina plati iz sredstrava Tekuće budžetske rezerve.

“Hoteli koji posluju unutar ovog preduzeća – Onogošt, Lighthouse i Vučje bili su ustupljeni Ministarstvu zdravlja u cilju preduzimanja mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanja i sprečavanja prenošenja korona virusa i to kao objekti za pružanje usluge karantina. Ukupni troškovi ova tri hotela za pružanje usluge karantina iznose 17.614,05 eura”, navedeno je u Informaciji.

Vlada je usvojila Prijedlog o zaključenju poravnanja u parničnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Herceg Novom, po tužbi tužioca Opštine Herceg Novi protiv države Crne Gore, radi isplate.

“Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore ovlašćen je da zaključi poravnanje sa Opštinom Herceg Novi, u iznosu od 121.425,44 za sporu koji se vodi pred Osnovnim sudom u Herceg Novom u kojem je država Crna Gora tužena da je u više navrata, preko svojih organa, vršila prodaju zemljišta na teritoriji Opštine Herceg Novi, a da tužilac Opština Herceg Novi, nije bila uključena u predmetne pravne poslove kao korisnik dijela sredstava”, dodaju u Vladi.

Usvojena je i Informacija o obezbjeđenju nedostajućih sredstava za realizaciju projekata asfaltiranja puta Kujevići – Grupe – Hadžići – Fejzići u opštini Rožaje i izgradnje filter stanice u okviru projekta rekonstrukcije vodovodne mreže i dovođenja prihvatnih voda od Modrog jezera – I faza u opštini Žabljak.

“Odobreno je preusmjeravanje sredstava u iznosu od 280.000 eura”, naglasili su u Vladi.

Riješena su i neka kadrovska pitanja.

“Za generalnog direktora Direktorata za projekte od kapitalnog značaja za kulturu i promociju i razvoj kreativnih industrija u Ministarstvu kulture postavljen je Aleksandar Pavićević. Za generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova postavljen je Veljko Milonjić. Za generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u MVP postavljen je Branislav Karadžić. Za generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u MVP postavljen je Miljan Mugoša“, navode u Vladi.

Razriješeni su dužnosti predsjednica i članovi Upravnog odbora Centra za posredovanje.

“Za predsjednicu Upravnog odbora Centra za alternativno rješavanje sporova, imenovana je Nada Stanišić, sekretarka Ministarstva pravde, a za članove Momir Jauković, načelnik Direkcije za organizaciju pravosuđa u Ministarstvu pravde; Mladen Grdinić, sudija Osnovnog suda u Podgorici; Ana Stanković Mugoša, advokatica i Slavica Stijović, medijatorka”, dodaju u Vladi.

Na dužnost izvršne direktorice Centra za alternativno rješavanje sporova imenuje se Marina Lutovac, dosadašnja izvršna direktorica Centra za posredovanje.

Skupštini akcionara preduzeća Plodovi Crne Gore predloženo je da, zbog isteka mandata članova Odbora direktora ovog društva, za člana novog Odbora direktora, predstavnika državnog kapitala, izabere Vukotu Stanišića, načelnika Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

“Za članicu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, imenovana je Tatjana Pejović, dosadašnja članica Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki”, kazali su iz Vlade.

Dragan Đurović je opozvan sa dužnosti generalnog konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Srbiji, sa sjedištem u Sremskim Karlovcima, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona.

Send this to a friend