Politika

Đurđić i Pervan novi predstavnici VCG u misiji UN u zapadnoj Sahari  

Vršilac dužnosti zamjenika načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore pukovnik Svetozar Brajković primio je majora Branka Đurđića i kapetana Edina Pervana koji će biti upućeni u misiju Ujedinjenih nacija u Zapadnoj Sahari (United Mission for the Referendum in Western Sahara – MINURSO) u trajanju od jedne godine.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, pukovnik Brajković  po­že­lio je majoru Đurđiću i kapetanu Pervanu uspje­h prilikom re­a­li­za­ci­je za­da­ta­ka u mi­si­ji, sa željom da na do­sto­jan na­čin pred­sta­vlja­ju Voj­sku Crne Gore i svoju državu.

Đurđić i Pervan istakli su da je za čast što će u pomenutoj UN misiji predstavljati Crnu Goru, uz mogućnost za usavršavanjem i sticanjem novih znanja i vještina koje će primjenjivati u daljem radu.

“Misija Ujedinjenih nacija u Zapadnoj Sahari (MINURSO)  je osnovana Rezolucijom 690 Savjeta bezbjednosti od 29. aprila 1991. godine. Vojska Crne Gore po drugi put u ovu UN misiju šalje dvojicu svojih predstavnika”, navode iz ministarstva.

A.G.

Send this to a friend