Politika

EU napredak zavisi i od političke volje vlasti

Ilustracija

Napredak na EU putu ne zavisi samo od sprovođenja strateških dokmenta i akcionih planova, već je potrebno pokazati jaču političku volju na nivou vlade, navodi se u neformalnom dokumentu EK za poglavlja 23 i 24. U Komisiji upozoravaju i na hitno rješavanje pitanja kadra u pregovaračkim strukturama.

U izvještaju se ističe da se nakon promjene sastava vladajuće većine poslije avgustovskih izbora i formiranja nove koalicione vlasti, funkcionisanje administrativnih struktura u oblasti vladavine prava suočava sa novim izazovima, “zbog široko rasprostranjenih zamjena i promjena na upravljačkim nivoima, uključujući i vakuum u izboru šefova i članova radnih grupa za oba poglavlja (23 i 24), što je spriječilo nastavak njihovih aktivnosti”.

To je pitanje koje, kako naglašavaju, treba riješiti kao hitno.

Komisija međutim naglašava da ispunjavanje privremenih mjerila u Crnoj Gori ne zavisi samo od sprovođenja odgovarajućih akcionih planova i strateških dokumenata.

“To takođe podrazumijeva demonstraciju jače političke volje na nivou vlade za rješavanje preostalih izazova, posebno u pogledu oblasti koje obuhvata poglavlje 23 i onih koja spadaju pod nadležnost Ministarstva pravde i ljudskih i manjinskih prava. Ovo uključuje odbacivanje i osudu svakog poricanja, relativizacije ili pogrešnog tumačenja genocida u Srebrenici”, navodi se u non-paperu.

Osigurati politički dijalog

Na nivou parlamenta, dovoljna većina za sva očekivana imenovanja u pravosuđu i drugim institucijama može se osigurati samo političkim dijalogom, kaže se u dokumentu.

Dodaje se da zakonodavne promjene, koje su od suštinskog značaja za uspjeh reforme u oblasti vladavine prava, moraju biti pripremljene u skladu sa evropskim standardima, najboljom praksom i preporukama Venecijanske komisije i nakon širokog i inkluzivnog procesa konsultacija.

“To se posebno odnosi na mišljenje Venecijanske komisije o zakonskoj inicijativi o tužilaštvu, kao i u pogledu finalizacije i sprovođenja tih zakonskih rješenja“, navodi se u dokumentu.

Uzdržati se od pritiska na novinare

U dijelu koji se odnosi na slobodu medija kosntatuje se da je nastavljen rad na medijskom zakonodavstvu.

“Transformacija Javnog emitera RTCG u nezavisni i profesionalni javni servis zavisiće od očekivanog imenovanja novog Savjeta RTCG”, ističe se u dokumentu, uz ocjenu da “medijska scena ostaje polarizovana, i da je pandemija dodatno pogoršala tešku ekonomsku situaciju novinara i medijskih radnika, stvarajući dodatne rizike za autocenzuru i uticaj vlasnika na uređivačku politiku“.

Promjene u sastavu i načinu rada komisije za praćenje slučajeva nasilja nad medijima trebalo bi, kako se navodi, da dovede do konkretnih rezultata u pogledu istrage starih slučajeva napada na medijsku imovinu.

„Stvaranje okruženja pogodnog za slobodu medija zahtijeva od vlasti i svih političkih strana da se uzdrže od pritiska na novinare, uključujući i kroz javne izjave“, navodi se u izvještaju.

Poboljšati pravosudni odgovor na korupciju

U dijelu koji se odnosi na borbu protiv korupcije, u Komsiji smatraju da će povećani rezultati i povjerenje javnosti u Agenciju za sprečavanje korupcije zavisiti od kontinuiranih napora Agencije da osigura svoj integritet, nepristrasnost, odgovornost i ispravi nedostatak u donošenju odluka.

“Povećane aktivnosti Tužilaštva u pogledu istraga slučajeva korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala trebalo bi da dovedu do ubjedljivijih evidencija optužnica, suđenja, pravosnažnih sudskih odluka i oduzimanja imovine u ovim slučajevima. Efikasnost i kredibilitet pravosudnog odgovora na korupciju i organizovani kriminal tek treba da se poboljšaju, uključujući rešavanje česte upotrebe nagodbi”, ističe se u dokumentu.

U dokumentu se konstatuje i da nije bilo “niti jedne jedine” presude za pranje novca, i navodi da sposobnost istrage, krivičnog gonjenja i presuđivanja u slučajevima pranja novca još nije na očekivanom nivou.

4

avatar
1000
4
0
0
 
4
Jelena SavojskaLevisCrnogoraconako samo
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Jelena Savojska
Gost
Jelena Savojska

Onda smo ga ugasili..ovi sve rade da ne uđemo u EU…

Levis
Gost
Levis

Znači da će se tužilački zakoni mijenjati u paketu sa izborom državnog tužioca ,a za to treba 2/3 većina.

Crnogorac
Gost
Crnogorac

Dobro procitati.Samo uz preporuke Venecijanske komisije. Ovo sto se radi je atak na Drzavu.

onako samo
Gost
onako samo

Zar vama još nije jasno da vas vlast samo zamajava sa pričom o putu u EU, i vas i građane. Drugim je putem vlast krenula, gledajte djela, a ne riječi. Ovi će o jadu zabaviti cijeli region.

Send this to a friend