Politika

Hadžić Tahirović: Kapitalni budžet skoro i da ne postoji u Opštini Rožaje

Foto: Seniha Hadžić Tahirović

Budžet Opštine Rožaje polako postaje neodrživ. Najveći dio prihoda u budžetu se odnosi na transfere od Egalizacionog fonda, preko 50 odsto, poručila je kandidatkinja za odbornicu liste “PRAVA STVAR, Koalicija Za bolji život Rožaja” i predsjednica Alijanse žena DPS Rožaje Seniha Hadžić Tahirović.

“Zbog lošeg stanja u lokalnoj privredi, sopstveni prihodi budžeta su vrlo niski, no nažalost i pored takve strukture prihoda u budžetu, njime se nedomaćinski raspolaže. Ono što bi trebalo da doprinese lokalnoj ekonomiji je zanemareno. Učešće kapitalnog budžeta u ukupnom budžetu je najniži u Crnoj Gori, tako da ukupni budžet nema razvojnu dimenziju već je potrošački”, ukazala je ona.

Buduća lokalna vlast vođena Koalicijom “PRAVA STVAR, Za bolji život Rožaja” nakon što sagleda stanje u lokalnoj upravi, po njenim riječima,  “sačiniće kvalitetan program sanacije, kao i transparentnost u upravljanju budžetom Opštine”.

“Osiguraćemo kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalom i unaprijediti postojeću organizaciju sekretarijata i službi lokalne uprave”, zaključila je Hadžić Tahirović.

Send this to a friend