Politika

Ivanović: Sačuvati kulturnu baštinu Podgorice

Ivanović

Čuvanje kulturne baštine države i grada je najveće bogastvo svake zemlje na svijetu. Glavni grad kulturu pretvara u beton, asfalt, moderne stambene i poslovne zgrade, brojne parkinge zanemarivajući arhitekturu i tradicionalnu kulturu grada. Podgorica je vjekovima odisala specifičnom arhitekturom, prepoznatljivom u državi, regionu i šire. To je poručio član Odbora Demokrata Glavnog grada Radojica Ivanović.

“Brojni građani i umjetnici godinama vode borbu za zaštitu Podgorice u svakom domenu arhitekture, umjetnosti i kulture. Decenijska vlast DPSa je od Podgorice napravila gnijezdo domaćih i stranih investitora i ptica grabljivica. Napravila grad u kojem kulturi nema mjesta”, dodaje on.

Ivanović smatra da stare Podgorice, one koja je čuvala, njegovala, promovisala kulturu i umjetnost, više nema.

“Zapostavljajući kulturne centre, muzeje, galerije, kulturno istorijske spomenike, rušeći domove kulture. Ne čuvajući stari grad i arhitekturu, Crna Gora nazaduje u procesu razvoja društva i demokratizacije.Stara Varoš, koja je poklekla novo-modernoj izgradnji, nemajući razumijevanje lokalnih vlasti za njeno kulturno bogastvo”, kazao je on.

Ivanović naglašava da je rješenje za očuvanje Stare Varoši i njene arhitekture jeste da se prvenstveno zatvore ulice za saobraćaj, da se popločaju i da im se vrati prvobitni izgled.

“Zabraniti izgradnju novih objekata i omogućiti renoviranje starih u autentičnom obliku. Zatim napraviti šetališta, otvoriti tezge, galerije, prostore gdje se mogu prodavati suveniri, ručni radovi nacionalnih motiva, umjetničke slike. Obezbijediti turističke vodiče koji će predstavljati domaćim i stranim gostima istorijske, socijološke i kulturološke vrijednosti. Napraviti od Stare Varoši istorijski i kulturni centar kao sto je Baščaršija u Sarajevu”, objašnjava Ivanović.

Ističe da širom grada ima zapuštenih kulturno istorijskih spomenika, koje, kako dodaje, treba zaštiti i održavati, ali i sagraditi nove.

“Otvoriti gradski muzej i povećati brojnost galerija u gradu i naseljima. Opština treba da obezbjedi i motiviše djecu i odrasle sa posebnim potrebama tako što će dobijati besplatne galerijske prostore izlagajući svoje umjetničke radove i praviti književne večeri i muzičke koncerte. Na isti način motivisati i stara lica da se bave kulturom i umjetnošću”, preporučuje on.

Mišljenja je da, jednom godišnje treba omogućiti besplatne nastupe Kulturno umjetničkih društava u kulturnim centrima.

“Takođe, omogućiti studentima i učenicima srednjih i osnovnih škola besplatne karte za ulaz u pozorišta i domove kulture. Obnoviti domove kulture u ruralnim predjelima i u njima organizovati kulturno umjetničke programe. Za kultrurni preporod Glavnog grada  prvenstveno je potrebno promijeniti vlast koja godinama uništava kulturu koristeći je u političke svrhe. Zatim, krenuti u konkretna ulaganja u kulturu i umjetnost, čime Podgorica može biti moderan grad, ali samo tako što će čuvati svoja kulturna dobra”, zaključio je on.

Send this to a friend