Politika

Kancelarija glavnog pregovarača u okviru premijerovog kabineta

Vlada je na današnjoj sjednici, u okviru stvaranja normativnih pretpostavki za formiranje nove pregovaračke strukture za oblast evropskih integracija, usvojila izmjene i dopune više uredbi, kojim se uređuju poslovi dosadašnjeg Ministarstva evropskih poslova.

“Vršenje poslova u vezi sa pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji preuzima Kancelarija glavnog pregovarača, koja se obrazuje u Kabinetu predsjednika Vlade. Radom Kancelarije rukovodi Glavni pregovarač koji je za svoj rad i rad Kancelarije odgovoran predsjedniku Vlade i Vladi”, ističu u Vladi.

Pored Glavnog pregovarača utvrđena su zvanja zamjenika glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije, zamjenika glavnog pregovarača – Nacionalnog IPA koordinatora, aavjetnika glavnog pregovarača i po jednog savjetnika zamjenikā glavnog pregovarača.

“U skladu sa utvrđenim djelokrugom, uređuje se pitanje preuzimanja od Ministarstva evropskih poslova, lica koja su obavljala poslove visokog rukovodnog kadra, državnih službenika i namještenika koji su vršili preuzete poslove, kao i preuzimanje opreme i službene dokumentacije”, saopšteno je iz Vlade.

U diskusiji je ukazano da novi model, koji je već predočen Evropskoj komisiji, omogućava efikasniju organizaciju rada i realizaciju obaveza kao i da ovakvim ustrojstvom Vlada šalje političku poruku i domaćoj javnosti i Evropskoj uniji da je evropska integracija naša prioritetna politika.

Send this to a friend